Show simple item record

Analysis and design of use of brownfield: a former transport centre in Brno

dc.contributor.advisorŠmahel, Milancs
dc.contributor.authorBlažek, Petrcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:27:33Z
dc.date.available2019-11-27T20:27:33Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBLAŽEK, P. Analýza a návrh způsobu využití brownfields - bývalého dopravního střediska v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91645cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58831
dc.description.abstractPráce řeší aktuální problematiku udržitelného rozvoje území v návaznosti na problematiku „brownfields“. Prvotním cílem práce je podrobná analýza konkrétního „brownfield“ v Brně. Druhotným cílem je pak ekonomické zhodnocení jednotlivých variant v návaznosti na jejich způsob využití. Pro správný návrh bylo nutné provézt podrobnou analýzu dané lokality jak v oblasti realitního trhu, tak architektury a občanské vybavenosti. Nedílnou součástí byla také podrobná analýza územního plánu města Brna. Jednotlivé varianty návrhů vychází vždy ze stejného konceptu podzemních garáží, parku a samotných budov. Rozdílnost variant tkví ve způsobu využití ploch v souladu s územním plánem, tedy v poměru ploch trvalého bydlení a komerčních prostor. Do ekonomického zhodnocení vstupují konkrétní rizika jednotlivých způsobů využití ploch a preferovaný způsob jejich distribuce (pronájem/prodej). Z výsledků vyplývá, že varianta nesoucí nejvyšší předpokládané budoucí příjmy je varianta s podílem 40 % komerčních prostor a 60 % trvalého bydlení v obou budovách. Ačkoli varianta je zprvu ztrátová, kumulovaně dosahuje z hodnocených variant nejvyššího výnosu.cs
dc.description.abstractThe master thesis deals about actual issue of sustainable devolvement of land with connection to brownfields sites. First aim of thesis is analyse concrete brownfiled in Brno city. Second aim is economically evaluate different variant and options of using buildings. For correct design was necessary make analysis of real estate market, architecture as well as local needs Housing and commercial area, also park and parking area are included to each variant of design, according to land use plan. Risks and way of distribution (sale/rent) are included to economical evaluation. Results show most rentable variant is use building as 40 % for commercial area and 60 % for housing for each building. However, this option is unfavourable at the beginning, in the future brings most amount of gain for shareholder.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbrownfieldcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectrevitalizacecs
dc.subjectkonceptcs
dc.subjectbrownfielden
dc.subjectanalysisen
dc.subjectBrnoen
dc.subjectrevitalizationen
dc.subjectdraften
dc.titleAnalýza a návrh způsobu využití brownfields - bývalého dopravního střediska v Brněcs
dc.title.alternativeAnalysis and design of use of brownfield: a former transport centre in Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2016-06-20-15:22:22cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91645en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:16:48en
sync.item.modts2021.11.22 22:38:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMartincová, Jana Victoriacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Analýza a návrh způsobu využití brownfields - bývalého dopravního střediska v Brně. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupoval zodpovědně. Na otázky komise odpověděl výborně. K otázkám oponenta závěrečné práce uvedl dostačující odpovědi. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record