Show simple item record

Impact of elevated carbon dioxide concentration on protein content of gliadin fraction in winter wheat

dc.contributor.advisorHrstka, Miroslavcs
dc.contributor.authorŠimíčková, Adélacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:08Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:08Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŠIMÍČKOVÁ, A. Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a dusíkatého hnojení na obsah proteinů gliadinové frakce u ozimé pšenice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88878cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58868
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo studium vlivu zvýšené koncentrace CO2, dusíkatého hnojení a UV záření na obsah gliadinové frakce u ozimé pšenice. Ozimá pšenice (Triticum aestivum) odrůdy Bohemia byla pěstována v podmínkách normální a zvýšené koncentrace CO2, kde koncentrace dosahovala hodnoty 700 mol mol-1. K polovině vzorků byla přidána dusíkatá výživa (200 kg N ha-1), zatímco druhá polovina zůstala nehnojena. Rostliny byly pěstovány ve sklenících jednak s odstíněným UV-B zářením, jednak s normální UV radiací. Prostředí s přirozeným množstvím srážek bylo jednotné pro všechny zmíněné varianty. Gliadiny byly extrahovány 2-chlorethanolem, separovány metodou A-PAGE a následně kvantifikovány počítačovou denzitometrií. Nejvýraznější vliv na množství gliadinových frakcí mělo dusíkaté hnojení za působení přirozeného UV záření při zvýšené i normální koncentraci CO2, zatímco v prostředí s odstíněným UV-B zářením nebyl významný vliv dusíku pozorován. UV záření tedy působilo v kombinaci s dusíkatou výživou jako stimulační faktor. Naopak statisticky významný vliv zvýšené koncentrace CO2 na obsah gliadinových proteinů nebyl prokázán.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis was to study the impact of elevated CO2 concentration, nitrogen fertilization and UV radiation on the content of gliadin fractions in winter wheat. Winter wheat (Triticum aestivum) var. Bohemia was cultivated in conditions with ambient and elevated (700 mol mol-1) CO2 concentrations. Nitrogen nutrition (200 kg N ha-1) was added to half of the samples, while the another half of samples remained unfertilized. Plants were grown in greenhouses both with shielded UV-B radiation and with normal UV radiation. Environment with natural rainfall was the same for all of these variants. Gliadins were extracted by 2-chlorethanol, separated by A-PAGE method and subsequently quantified by computer densitometry. Significant increase of gliadin proteins was noticed in conditions of nitrogen fertilization in natural UV radiation, both in elevated and ambient CO2 concentrations, whereas in an eliminated UV-B radiation significant effect of nitrogen was not observed. Therefore UV radiation influenced in combination with nitrogenous nutrition as stimulative factor. However, statistically significant impact of evelated CO2 concentration on gliadin content was not proved.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectozimá pšenicecs
dc.subjectzvýšená koncentrace CO2cs
dc.subjectdusíkaté hnojenícs
dc.subjectlepekcs
dc.subjectgliadinycs
dc.subjectwinter wheaten
dc.subjectelevated CO2 concentrationen
dc.subjectnitrogen fertilizationen
dc.subjectglutenen
dc.subjectgliadinsen
dc.titleVliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a dusíkatého hnojení na obsah proteinů gliadinové frakce u ozimé pšenicecs
dc.title.alternativeImpact of elevated carbon dioxide concentration on protein content of gliadin fraction in winter wheaten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2016-06-20-15:32:52cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88878en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:57:24en
sync.item.modts2021.11.12 18:36:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVítová, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Španová: Vliv UV záření ? dr. Mikulíková: Použité gely byly usušené ? Kdy byla odrůda Bohemia registrovaná ? prof. Márová: Počet bílkovinných frakcí ? Poměr množství gliadinů a gluteninů ? doc. Diviš: Odrůda Bohemia – vlastnosti, účinek ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record