Show simple item record

Use of genotoxicity tests to characterization of some natural substances and particles

dc.contributor.advisorMárová, Ivanacs
dc.contributor.authorTilšarová, Kamilacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:09Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:09Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationTILŠAROVÁ, K. Využití testů genotoxicity k charakterizaci vybraných přírodních látek a částic. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88244cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58869
dc.description.abstractPři výrobě léčiv, kosmetických výrobků, v potravinářství i jiných biotechnologiích patří testování genotoxicity (neboli změny v genetické informaci, které se nedědí) k běžným krokům procesu před uvedením daného produktu na trh. Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci extraktů z vybraných přírodních látek z hlediska obsahu polyfenolů, flavonoidů a antioxidační aktivity. Dále byly tyto extrakty enkapsulovány do lipozomů a chitosanových částic a cílem bylo jak samotné extrakty, tak částice testovat na možnou genotoxicitu, a to na základě SOS Chromotestu probíhajícího na bakterii E. coli. Provedený genotoxický test neodhalil genotoxické účinky u žádného z čistých extraktů ani testovaných lipozomů.cs
dc.description.abstractIn production of drugs, cosmetics, in food industry and other biotechnologies, testing of genotoxicity (that are changes in genetic information which are not inhereted) is one of the common steps in the process before distribution to the market. This bachelor´s thesis is focused on the characterization of extracts from chosen natural substances with respect to the content of polyfenols, flavonoides and antioxidant activity. These extracts were encapsulated into liposomes and chitosan particles. The aim was testing possible genotoxicity of whole extracts and particles on possible genotoxicity on the basis of SOS Chromotest performed on bacteria E. coli. This genotoxic assay did not show genotoxic effect of neither pure extracts nor tested liposomes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectgenotoxicitacs
dc.subjectEscherichia colics
dc.subjectSOS Chromotestcs
dc.subjectlipozomycs
dc.subjectgenotoxicityen
dc.subjectEscherichia colien
dc.subjectSOS Chromotesten
dc.subjectliposomesen
dc.titleVyužití testů genotoxicity k charakterizaci vybraných přírodních látek a částic.cs
dc.title.alternativeUse of genotoxicity tests to characterization of some natural substances and particlesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-11:07:26cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88244en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:01:51en
sync.item.modts2020.03.31 01:24:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBokrová, Jitkacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)cs
but.defenceMárová: toxicita studovaných látek Veselý: složení testového barvivacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record