Show simple item record

Mathematic modeling of microorganisms growth

dc.contributor.advisorBabák, Liborcs
dc.contributor.authorKecskésová, Viktóriacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:28:00Z
dc.date.available2019-04-04T05:28:00Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKECSKÉSOVÁ, V. Matematické modelování růstu mikroorganismů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88868cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58878
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo matematické modelování růstu mikroorganismů, konkrétně druhu Lactobacillus casei CCM 4798. Mikroorganismus byl kultivován v Erlenmeyerových baňkách technikou vsádkové kultivace. Živné média byly složené z doporučených chemikálií pro růst laktobacilů, s různou koncentrací použitého substrátu. Následně byly stanoveny růstové křivky dvěma způsoby, jako závislost optické hustoty na čase a koncentrace sušiny biomasy na čase. Byly vybrané tři vhodné modely, a to model exponenciálního růstu, Monodův model a Tessierův model. Dále byla pomocí programu MATLAB, aplikace Curve Fitting toolbox a matematických modelů modelovaná exponenciální fáze růstových křivek. Dle statistiky v programu MATLAB bylo zjištěno, že nejlepší proložení dat nám umožnil model exponenciálního růstu.cs
dc.description.abstractThe aim of Bachelor thesis was mathematical modeling of microbial growth, namely Lactobacillus casei CCM 4798. Microorganism was cultivated in Erlenmeyer flasks by technique batch cultivation. Used media were composed with recommended chemicals for the growth of lactobacilli and various concentrations of substrate. Subsequently, the growth curves were determined in two ways, as the dependence of optical density to time and the concentration of dry biomass per time. It were selected three suitable models, model of exponential growth, Monod model and Tessier model. Further, using MATLAB, application Curve Fitting Toolbox and mathematical models was modeled exponential phase of growth curves. According to statistics in MATLAB it was founded that the best fit was enabled of model of exponential growth.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRůstová křivkacs
dc.subjectLactobacillus caseics
dc.subjectmatematický modelcs
dc.subjectmodel exponenciálního růstucs
dc.subjectMonodcs
dc.subjectTessiercs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectGrowth curveen
dc.subjectLactobacillus caseien
dc.subjectmathematic modelen
dc.subjectmodel of exponential growthen
dc.subjectMonoden
dc.subjectTessieren
dc.subjectMATLABen
dc.titleMatematické modelování růstu mikroorganismůcs
dc.title.alternativeMathematic modeling of microorganisms growthen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-16cs
dcterms.modified2016-06-16-14:41:26cs
thesis.disciplineBiotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88868en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:57:26en
sync.item.modts2021.11.12 09:48:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeObruča, Stanislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Španová: Použité kultivační medium ? doc. Obruča: Důvod pro výběr cukrů ? prof. Márová: Praktický význam ? doc. Rittich: Přesnost stanovení obsahu sušiny ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record