Show simple item record

Support system for administration and control of FSO transceiver

dc.contributor.advisorWilfert, Otakaren
dc.contributor.authorJaník, Lukášen
dc.date.accessioned2019-04-04T03:49:37Z
dc.date.available2019-04-04T03:49:37Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationJANÍK, L. Podpůrný systém pro správu a řízení FSO transceiveru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93432cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58906
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou optických bezkabelových spojů (FSO). V úvodní kapitole jsou diskutovány přednosti, základní principy a dílčí komponenty FSO spojů. Druhá kapitola se zabývá atmosférou z pohledu šířícího se optického svazku, jejím složením, základními veličinami a jevy v ní nastávajícími. V následující kapitole je popsáno několik metod ke zmírnění jevů majících negativní vliv na kvalitu spoje. Druhá část práce se zabývá návrhem podpůrného systému pro FSO, založeném na softcore mikroprocesoru MicroBlaze, návrhem jednoduchého síťového přepínače a síťového rozhraní. Závěr práce pojednává o implementaci webového serveru a tvorbě webové prezentace umožňující vzdálenou správu FSO a jeho komponent.en
dc.description.abstractThis thesis deals with problematics of free space optical links (FSO). The first chapter discusses common benefits, essential principles and key components of a FSO link. The second chapter deals with an atmosphere in terms of beam propagation, its composition, common variables and atmospheric phenomena. Following chapter describes some methods to mitigate negative atmospheric phenonema affecting the FSO link. The second part of the thesis deals with the design of the support system for FSO, based on softcore microcontroller MicroBlaze, design of a simple network switch and a network interface for MicroBlaze. Lastly, software implementation of a web server and design of a web interface, allowing remote administration of the link and its components, are discussed.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBezkabelová optická komunikaceen
dc.subjectatmosferické jevyen
dc.subjectLwIPen
dc.subjectMicroBlazeen
dc.subjectFree space optical communicationcs
dc.subjectatmospheric phenomenacs
dc.subjectLwIPcs
dc.subjectMicroBlazecs
dc.titlePodpůrný systém pro správu a řízení FSO transceiveruen
dc.title.alternativeSupport system for administration and control of FSO transceivercs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-07cs
dcterms.modified2016-06-10-12:57:27cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid93432en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:12:09en
sync.item.modts2021.11.12 19:35:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeNěmeček, Jiříen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (člen) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ladislav Polák, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record