Show simple item record

Additive in unsaturated polyester resin for pultrusion process

dc.contributor.advisorPřikryl, Radekcs
dc.contributor.authorVaněk, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:27:59Z
dc.date.available2019-04-04T05:27:59Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationVANĚK, M. Aditiva matric pro pultruzi na bázi nenasycených polyesterů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other91300cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58935
dc.description.abstractTeoretická část bakalářské práce se zabývá kompozitními materiály na bázi skleněných vláken a nenasycených polyesterových matric. Předmětem zájmu jsou aditiva s označením „Low profile“ (LP), která se přidávají do matrice, aby snížila polymerační smrštění. Práce se zabývá tím, jak jejich přídavek ovlivňuje vlastnosti matrice a mechanické vlastnosti výsledného kompozitu. Povaha změn v matrici a výsledných kompozitech byla charakterizována metodami diferenciální kompenzační kalorimetrií (DSC), skenovací elektronovou mikroskopií (SEM), měření drsnosti v dotykovém módu, ohybovou a tahovou zkouškou. Byl vyhodnocen vliv přídavku LP aditiv do matrice na polymerační smrštění a přídavku sklo-vláknových kompozitů na kvalitu povrchu a výslednou geometrii pultrudovaného profilu. Bylo zjištěno, že ze zkoumaných matric a aditiv jsou matrice Polipol 3870 společně s aditivem Norsolook A71074 nejvhodnější, neboť přídavek tohoto LP aditiva způsobil v této matrici největší efekt.cs
dc.description.abstractTheoretical part of bachelor’s thesis deals with composite materials based on fiberglass and unsaturated polyester resins. It focuses on Low profile aditives, which are added in matrix to lower polymerization shrinkage. The thesis studies the influence of additives on the changes of matrix behavior and mechanical composite properties. Nature of those changes was monitored by differential scanning calorimetry (DSC), scanning electronmicroscopy (SEM), touchscreen profilometry, tensile test and bending test. Influence of LPs on matrix polymerization shrinkage, roughness and geometry in fiberglass composites were evaluated. Matrix Polipol 3870 and aditive Norsolook A71074 were found to be the most suitable because the best result was observed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKompozitní materiálcs
dc.subject„Low profile“ aditivacs
dc.subjectnenasycené polyesterové pryskyřicecs
dc.subjectpolymerační smrštěnícs
dc.subjectComposite materialen
dc.subjectLow profile additivesen
dc.subjectunsaturated polyester resinen
dc.subjectpolymerization shrinkageen
dc.titleAditiva matric pro pultruzi na bázi nenasycených polyesterůcs
dc.title.alternativeAdditive in unsaturated polyester resin for pultrusion processen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-16-07:43:43cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid91300en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 12:55:09en
sync.item.modts2021.11.22 12:22:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBábík, Adamcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)cs
but.defenceStudent přednesl ve svém vystoupení základní teze a výsledky své bakalářské práce. Prezentace byla jak po obsahové tak formální stránce dobrá a splnila požadavky kladené na bakalářskou práci. Dotazy oponenta i členů komise zodpověděl správně a prokázal, že má uspokojivé znalosti o tématu řešeném v bakalářské práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record