Show simple item record

Stability of humic substances

dc.contributor.advisorKlučáková, Martinacs
dc.contributor.authorNováková, Šárkacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:35:48Z
dc.date.available2018-10-21T17:35:48Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationNOVÁKOVÁ, Š. Stabilita huminových látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88178cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58952
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na studium stability huminové kyseliny. Práce je rozdělena do dvou částí, první část je teoretická, kde se seznámíme se strukturou, vlastnostmi a významem huminových kyselin a druhá část je praktická, kde se zabýváme stabilitou huminové kyseliny. Náplní práce bylo prozkoumání vlivu extrakčních činidel na stabilitu huminové látky. Jako extrakční činidla byla použita 1M HCl, 1M MgCl2 a MiliQ voda. Ke studiu termooxidační stability byly použity metody termické analýzy, jako je termogravimetrická analýza (TGA) a diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC). Změny huminové kyseliny, které nastaly v důsledku její extrakce, byly sledovány pomocí FT-IR spektrometrie a elementární analýzy. Výsledky všech měření extrahované huminové kyseliny byly srovnány s původní huminovou kyselinou.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis is focused on the study of stability of humic acid. Thesis is divided in two parts, the first part is theoretical. In the theoretical part is dealing with the structure, property and point of humic acid and in the experimental part is dealing with stability of humic acid. The objective of this thesis was to investigate the effect of the extraction agents on stability of humic acid. 1M HCl, 1M MgCl2 and MiliQ water was used like extraction agents. Thermo-oxidative stability was tested trough thermogravimetric analysis (TGA) and differential scanning calorimetry (DSC). Changes of humic acid that occured after extraction were investigated by FT-IR spektrometry and elementary analysis. The results of the measuring were compared with original humic acid.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOrganická hmotacs
dc.subjecthuminové kyselinycs
dc.subjectextrakční činidlacs
dc.subjecttermická stabilitacs
dc.subjectOrganic matteren
dc.subjecthumic acidsen
dc.subjectextraction agentsen
dc.subjectthermal stabilityen
dc.titleStabilita huminových látekcs
dc.title.alternativeStability of humic substancesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-11:07:26cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88178en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:56:17en
sync.item.modts2021.11.08 12:59:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSmilková, Marcelacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)cs
but.defenceMárová: proč byla prováděna termická stabilita Pekař: v jaké atmosféře bylo měřeno DSCcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record