Show simple item record

Data transmition security with Reed-Solomon codes

dc.contributor.advisorNěmec, Karelcs
dc.contributor.authorŠalanský, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:12Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:12Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationŠALANSKÝ, J. Zabezpečení přenosu dat Reedovými-Solomonovými kódy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other32288cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5900
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zabezpečením přenosu dat Reedovými-Solomonovými kódy. Rozebírá konstrukci kódu, způsob kódování a především prostředky dekódování. Postupně popisuje jednotlivé fáze dekódování: výpočet syndromového vektoru, nalezení lokalizačního polynomu chyb, určení pozic chybných symbolů Chienovým vyhledáváním a výpočet opravných symbolů pomocí Forneyova algoritmu. Pro nalezení lokalizačního polynomu chyb srovnává tyto základní algoritmy: Petersonův–Gorensteinův–Zierlerův algoritmus, Berlekampův-Masseyův algoritmus a rozšířený Euklidův algoritmus. Na základě těchto teoretických poznatků je zde ukázán podrobný proces návrhu a softwarové realizace jednoduchého protichybového systému. Návrh systému začíná zvolením vhodného Reedova-Solomonova kódu R-S(63,39). Pokračuje konstrukcí základních algebraických struktur pro tento kód a odvozením kodéru a dekodéru. Návrh protichybového systému končí ukázkovým výpočtem kódování a dekódování. Na základě těchto výpočtů a za použití ukázkových příkladů uvedených ve zdrojové literatuře byl naprogramován výsledný protichybový systém pro platformy MS Windows a Linux.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis deals with the security of data transmission by Reed-Solomon codes. It discusses the design of the code, coding method and primarily decoding facility. There are described particular phases of decoding: the computation of the Syndrome, determination of an error locator polynomial, finding of positions of false symbols by Chien search and calculation of error values using the Forney’s algorithm. It compares these basic algorithms to find the polynomial localization errors: Peterson-Gorenstein-Zierler algorithm, Berlekamp-Massey algorithm and the extended Euclidean algorithm. There is shown a detailed design and software implementation of a simple system with forward error correction based on these theoretical findings. Design of the system begins by selecting the appropriate Reed-Solomon code RS (63,39). Next step is construction of basic algebraic structures for this code and derivation of encoder and decoder. Design of system with forward error correction finishes by calculation of encoding and decoding. The final system with forward error correction has been programmed for platforms MS Windows and Linux. It has been based on previous calculations and examples in references.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectReedův-Solomonův kódcs
dc.subjectprotichybový kódcs
dc.subjectkodércs
dc.subjectdekodércs
dc.subjectPetersonův-Gorensteinův-Zierlerův algoritmuscs
dc.subjectrozšířený Euklidův algoritmuscs
dc.subjectBerlekampův-Masseyův algoritmuscs
dc.subjectChienovo vyhledávánícs
dc.subjectForneyův algoritmuscs
dc.subjectReed-Solomon codeen
dc.subjecterror correcting codeen
dc.subjectencoderen
dc.subjectdecoderen
dc.subjectPeterson-Gorenstein-Zierler algorithmen
dc.subjectextended Euclidean algorithmen
dc.subjectBerlekamp-Massey algorithmen
dc.subjectChien searchen
dc.subjectForney’s algorithmen
dc.titleZabezpečení přenosu dat Reedovými-Solomonovými kódycs
dc.title.alternativeData transmition security with Reed-Solomon codesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:25cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid32288en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:58:31en
sync.item.modts2021.11.12 21:52:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠporik, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kovář, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen)cs
but.defencePokud byla, tak jakým způsobem byla pozměněna ukázková softwarová řešení prezentovaná v literatuře [6, 8]? Jak jste dosáhl rovnoměrného poškození obrázku?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record