Show simple item record

The effect of surface grooves on transition to mixed lubrication

dc.contributor.advisorŠperka, Petrcs
dc.contributor.authorZapletal, Tomášcs
dc.date.accessioned2016-05-26T12:53:11Z
dc.date.available2016-05-26T12:53:11Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationZAPLETAL, T. Vliv povrchových rýh na přechod ke smíšenému mazání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other89140cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59051
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je popsat vliv uměle vytvořených rýh na přechod z plného do smíšeného režimu mazání s využitím optického tribometru. Tato práce je zaměřena na zkoumání vlivu orientace rýhy, její velikosti v kontaktní oblasti, změnu elastických vlastností kontaktní dvojice a oleje definovanou tlakově-viskózním koeficientem. Na základě těchto poznatků je následně rozšířen analytický model, jehož cílem je predikce ovlivnění tloušťky mazacího filmu danou rýhou. Vliv rýh je poté začleněn do výpočtu parametru mazání. Takto modifikovaný parametr uvažující vliv rýh byl porovnán s klasickým přístupem. Toto srovnání ukazuje, že nezohlednění vlivu rýh v klasickém přístupu vede k výraznému podcenění. Práce taktéž obsahuje vliv rýh na součinitel tření.cs
dc.description.abstractThe purpose of this diploma thesis is to describe the influence of artificially produced surface grooves on transition from full EHL regime to mixed lubrication in point contact using optical interferometry. This article focuses on influences of grooves orientation, length in contact area, elastic properties of contact surfaces and different types of oil defined by pressure-viscosity coefficient. Empirical prediction model of groove influence on film thickness was established based on experimental data. The groove influence was incorporated into lubrication parameter. This modified definition was compared to classic one. It showed that avoiding groove influence in classic definition lead to significant underestimation. Influence of groove on friction coefficient is also studied.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRýhycs
dc.subjectpřechod do smíšeného mazánícs
dc.subjectparametr mazánícs
dc.subjectpovrchové nerovnostics
dc.subjectGroovesen
dc.subjecttransition to mixed lubricationen
dc.subjectlubrication parameteren
dc.subjectsurface roughnessen
dc.titleVliv povrchových rýh na přechod ke smíšenému mazánícs
dc.title.alternativeThe effect of surface grooves on transition to mixed lubricationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-23cs
dcterms.extent3.02 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2016-06-24-10:12:27cs
thesis.disciplineKonstrukční inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid89140en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:23:30en
sync.item.modts2021.11.12 13:32:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHartl, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ladislav Morovič, Ph.D. (člen) Ing. Martin Rapant (člen) Ing. Martin Hulánek (člen) Ing. Jiří Šafka, Ph.D. (člen) Ing. Dětřich Robenek (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record