Show simple item record

Proposal and implementation of improvement action to increase production efficiency CP3

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorNovák, Marekcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:24:06Z
dc.date.available2019-11-27T20:24:06Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationNOVÁK, M. Návrh a zavedení nápravných opatření ke zvýšení efektivity výroby CP3 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other93063cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59096
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo zvýšení efektivity výrobních strojů TORNOS MultiDECO 20/6, které jsou svou konstrukcí v České republice stále ojedinělé. Na základě získaných dat při analýze procesu bylo zjištěno několik oblastí, kde lze docílit zvýšení efektivity strojů. Pro zlepšení bylo uvedeno do praxe několik drobných vylepšení na stroji. Dalším krokem bylo zjištění příčin zvýšené spotřeby nástrojů a návrhu k jejich snížení.cs
dc.description.abstractThe goal of this master thesis was increase production efficiency of turning machine TORNOS MultiDECO 20/6, which are unique in the Czech Republic by their contruction. Based on data analyzed has been found few areas, where are possible improve operations to increase production efficiency. For improving production efficiency has been implemented several real devices on the turning machine. The next step has been identified the cause of increase consumption of cutting tool and proposal for reduce of used cutting tool.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEfektivitacs
dc.subjectzvýšenícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectTORNOS MultiDECO 20/cs
dc.subjectEfficiencyen
dc.subjectincreaseen
dc.subjectanalyzeen
dc.subjectTORNOS MultiDECO 20/6.en
dc.titleNávrh a zavedení nápravných opatření ke zvýšení efektivity výroby CP3cs
dc.title.alternativeProposal and implementation of improvement action to increase production efficiency CP3en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2016-06-22-13:32:02cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid93063en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:12:17en
sync.item.modts2020.05.22 11:58:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDvořák, Jaromírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica (místopředseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (člen) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Definice neshodných kusů 2. Opotřebení nástrojů při obrábění 3. Tepelné zpracování obráběného materiálu 4. Tahové zkoušky obráběného materiálu 5. Analýza historie neshodných kusů 6. Měření sil při obrábění Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record