Show simple item record

The impact of tire inflation on driving performance of a passenger vehicle

dc.contributor.advisorPanáček, Vladimírcs
dc.contributor.authorPelán, Radimcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:27:43Z
dc.date.available2019-11-27T20:27:43Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPELÁN, R. Vliv huštění pneumatik na jízdní vlastnosti osobního vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91769cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59144
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá komplexním posouzením vlivů huštění pneumatik na jízdní dynamiku, stabilitu a komfort. Na začátku práce je vymezena teorie z oblasti jízdní dynamiky, stability, provedení a huštění pneumatik. Praktická část je nejdříve věnována výzkumu znalostí řidičů ohledně správného huštění pneumatik. Další částí je měření a vyhodnocení vlivů huštění pneumatik na jízdní vlastnosti a komfort jízdy a jejich vzájemné porovnání. V závěru jsou vlivy stručně shrnuty a opatřeny doporučeními pro řidiče i znaleckou činnost.cs
dc.description.abstractThe key goal of the following diploma thesis is to evaluate influence of the air pressure in the car tires on the driving dynamic, stability and comfort. The first part is dedicated to the theory of the driving dynamic, stability, tire parameters and tire inflation. Next practical part is focused on the drivers’ knowledge about the correct tire inflation and follows with the measurements and evaluation of the influence of the tire inflation on the driving characteristics, riding comfort and its comparison. These influences are summarized and followed up by the recommendations for the drivers and also the expert activities.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPneumatikycs
dc.subjecthuštěnícs
dc.subjecttlakcs
dc.subjectvlivcs
dc.subjectTiresen
dc.subjecttire inflationen
dc.subjectair pressureen
dc.subjectinfluenceen
dc.titleVliv huštění pneumatik na jízdní vlastnosti osobního vozidlacs
dc.title.alternativeThe impact of tire inflation on driving performance of a passenger vehicleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-17cs
dcterms.modified2016-06-17-16:37:11cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91769en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:22:01en
sync.item.modts2021.11.12 17:55:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBradáč, Albertcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Vliv huštění pneumatik na jízdní vlastnosti osobního vozidla. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné že k řešeným problémům přistupoval dobře. Na otázky komise odpověděl výborně. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedl dostačující odpovědi. Státní zkušební komice závěrem konstatovala, že diplomant svou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record