Show simple item record

Factors affecting market rent of agricultural land in Troubelice and its surroundings

dc.contributor.advisorLorencová, Mariecs
dc.contributor.authorNevěřilová, Eliškacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:36:16Z
dc.date.available2019-04-03T21:36:16Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationNEVĚŘILOVÁ, E. Faktory ovlivňující tržní nájemné u zemědělských pozemků v Troubelicích a v jejich okolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other90836cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59170
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na tržní nájemné u zemědělských pozemků v obci Troubelice a okolí a zjištění faktorů, které ovlivňují tržní nájemné. V rámci práce byl proveden průzkum trhu a získaná data byla roztříděna podle zdroje a katastrálního území. Následně jsou zkoumány jednotlivé faktory, zda a jakým způsobem ovlivňují výši tržního nájemného.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on market rent of agricultural land in Troubelice and its surroundings and determining factors, which affects market rent. A market research was made within the thesis and the collected data were sorted by the source and cadastral area. Subsequently all factors are investigated, whether and how they affect the market rent level.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCenacs
dc.subjectpachtcs
dc.subjecttržní nájemnécs
dc.subjectzemědělské pozemkycs
dc.subjectpřírodní faktorycs
dc.subjectPriceen
dc.subjectleaseen
dc.subjectmarket renten
dc.subjectagricultural landen
dc.subjectnatural factorsen
dc.titleFaktory ovlivňující tržní nájemné u zemědělských pozemků v Troubelicích a v jejich okolícs
dc.title.alternativeFactors affecting market rent of agricultural land in Troubelice and its surroundingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-23cs
dcterms.modified2016-06-23-12:41:34cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid90836en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:22:04en
sync.item.modts2021.11.12 17:56:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHůlová, Martinacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Matras (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Faktory ovlivňující tržní nájemné u zemědělských pozemků v Troubelicích a v jejich okolí. Závěrečnou práci obhajovala jasně srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupovala výborně. Na otázky komise odpověděla dobře. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedla dostačující odpovědi. Státní zkušební komice závěrem konstatovala, že diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record