Show simple item record

The development of normal prices for a selected type of real estate in Vysočina in the time period 2014 and 2015

dc.contributor.advisorPertl, Marekcs
dc.contributor.authorChylík, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:36:16Z
dc.date.available2019-04-03T21:36:16Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationCHYLÍK, L. Vývoj obvyklé ceny u vybraného typu nemovité věci na Vysočině v časovém období let 2014 a 2015 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other82191cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59172
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou a porovnáním obvyklé ceny rodinných domů a bytů na Vysočině v okresech Žďár nad Sázavou a okresem Jihlava v časovém období 2014/2015. V teoretické části jsou popsány vybrané lokality, základní pojmy a faktory ovlivňující realitní trh. V praktické části jsem provedl analýzu trhu a vytvořil vlastní databázi, ze které vycházím při porovnání vývoje obvyklé ceny rodinných domů a bytů. Výsledky analýzy jsou vyhodnoceny a graficky zpracovány. Provedeným výzkumem jsem zjistil, že objem nabídky rodinných domů i bytů je vyšší na okrese Jihlava nežli na okrese Žďár nad Sázavou. Na základě zjištěných údajů je možné říci, že nižší průměrná cena rodinného domu i bytu je na okrese Žďár nad Sázavou.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the analysis and comparison of the normal price of houses and apartments in the Highlands: District of Jihlava district and within the time period 2014/2015. The theoretical part describes the selected sites, basic concepts and factors affecting the real estate market. In the practical part I analyzed the market and created a database from which I use when comparing the development of the usual price of houses and apartments. Results of the analysis are evaluated and graphically presented. Carried out the research, I found that the volume of supply of houses and apartments is higher than at the Jihlava district to district Zdar nad Sazavou. Based on the data it is possible to say that the lower the average cost of a house or apartment is in the district of Zdar nad Sazavou.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNemovitá věccs
dc.subjectcena obvyklács
dc.subjectrealitní trhcs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectbytcs
dc.subjectReal propertyen
dc.subjectthe usual priceen
dc.subjectthe real estate marketen
dc.subjecthouseen
dc.subjectapartmenten
dc.titleVývoj obvyklé ceny u vybraného typu nemovité věci na Vysočině v časovém období let 2014 a 2015cs
dc.title.alternativeThe development of normal prices for a selected type of real estate in Vysočina in the time period 2014 and 2015en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2016-06-21-14:29:53cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid82191en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:22:05en
sync.item.modts2021.11.12 18:06:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLorencová, Mariecs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Matras (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Vývoj obvyklé ceny u vybraného typu nemovité věci na Vysočině v časovém období let 2014 a 2015. Závěrečnou práci obhajoval jasně srozumitelně. Z jeho přednesubylo patrné, že k řešeným problémům přistupoval dobře. Na otázky komise odpověděl velmi dobře. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedl dostačující odpovědi. Státní zkušební komice závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record