Show simple item record

Implementation of KDE+ statistic method

dc.contributor.advisorBíl,, Michalcs
dc.contributor.authorSvoboda, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:27:52Z
dc.date.available2019-11-27T20:27:52Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSVOBODA, T. Implementace statistické metody KDE+ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91390cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59179
dc.description.abstractV rámci diplomové práce jsem představil novou statistickou metodu KDE+ (Kernel Density Estimation plus), pomocí níž lze detekovat shluky bodů na liniových datech. Vytvořil jsem samostatně běžící aplikaci, která umožní případným zájemcům si zmíněnou metodu vyzkoušet a aplikovat ji na svá vlastní data. Metodu i aplikaci lze použít k detekci míst, v nichž se koncentrují dopravní nehody. Tvorba aplikace zahrnovala analýzu statistické metody KDE+, návrh vhodných programových struktur a samotnou implementaci. Po vytvoření funkčního prototypu byly prováděny optimalizace za účelem dosažení vyššího výkonu. Následně proběhlo testování aplikace na datech o nehodách v silniční síti České republiky.cs
dc.description.abstractIn this master's thesis I presented a new statistical method KDE+ (Kernel Density Estimation plus) that allows detecting clusters of points on the linear data. I created a self-standing application that enables anybody to try the method and apply it on their own data. One possible usage of the method and application is for the detection of critical roads sections with a high concentration of traffic accidents. Development of the application includes analysis of KDE+ statistical method, design of appropriate program structures and the implementation. Optimization were carried out to achieve higher performance after creating the prototype. At the end the software was validated by analysing vehicle collision data from the police database of the Czech Republic.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKDE+cs
dc.subjectshlukovánícs
dc.subjectpravděpodobnostcs
dc.subjectjádrový odhad hustotycs
dc.subjectMonte Carlocs
dc.subjectdopravacs
dc.subjectkritická místa na komunikacíchcs
dc.subjectdopravní nehodycs
dc.subjectKDE+en
dc.subjectclusteringen
dc.subjectprobabilityen
dc.subjectkernel density estimationen
dc.subjectMonte Carloen
dc.subjecttransporten
dc.subjecthazardous road locationen
dc.subjecttransport accidentsen
dc.titleImplementace statistické metody KDE+cs
dc.title.alternativeImplementation of KDE+ statistic methoden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-27cs
dcterms.modified2016-06-27-15:51:12cs
thesis.disciplineŘízení rizik v informačních systémechcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91390en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:14:35en
sync.item.modts2021.11.10 12:45:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePopela, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Implementace statistické metody KDE+. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record