Show simple item record

Audit of Financial Statements of the Selected Agricultural Company

dc.contributor.advisorKřížová, Zuzanacs
dc.contributor.authorStojánková, Radkacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:47:05Z
dc.date.available2019-04-03T21:47:05Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSTOJÁNKOVÁ, R. Audit účetní závěrky vybraného zemědělského podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other94902cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59191
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na provedení auditu u zemědělského subjektu. Je zde uveden historický vývoj auditu a základní informace. Práce popisuje regulaci v rámci Evropské unie, samotný postup dle Mezinárodních auditorských standardů a specifika auditu u zemědělského podniku. V analytické části je postup ověřování účetní závěrky znázorněn na konkrétní účetní jednotce. Cílem je přiblížit legislativní úpravu a postup provádění auditu účetní závěrky v České republice.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the audit on an agricultural entity. There is a historical development of audit and basic information. The thesis describes the regulation in the European Union, the procedure itself in accordance with International Standards on Auditing and the specifics of the audit at the agricultural company. In the analytical part is the procedure shown on a particular entity. The aims are to describe legislative regulation and procedure of audit in the Czech Republic.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectauditcs
dc.subjectúčetnictvícs
dc.subjectzásobycs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectvýnosycs
dc.subjectMezinárodní auditorské standardycs
dc.subjectvýroční zprávacs
dc.subjectúčetní závěrkacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectzemědělstvícs
dc.subjectauditen
dc.subjectaccountingen
dc.subjectinventoryen
dc.subjectcostsen
dc.subjectrevenuesen
dc.subjectInternational Standards on Auditingen
dc.subjectannual reporten
dc.subjectfinancial statementsen
dc.subjectbalance-sheeten
dc.subjectprofit and loss accounten
dc.subjectagricultureen
dc.titleAudit účetní závěrky vybraného zemědělského podnikucs
dc.title.alternativeAudit of Financial Statements of the Selected Agricultural Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-17-12:48:29cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid94902en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:43:55en
sync.item.modts2020.03.31 01:29:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSvobodová, Janacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Iva Živělová, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Oto Lipovský (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího diplomové práce: odpovězeno. Otázy oponenta diplomové práce: odpovězeno. Prof. Ing. Iva Živělová, CSc.: Co si společnost vypěstuje v rámci prvovýroby? Ve SWOT analýze je uvedena jako silná stránka "hospodářský rok", ve slabých stránkách "sója". Čím se společnost v rámci své činnosti zabývá? Ing. Oto Lipovský: Co způsobil výkyv (směrem nahoru) v tržbách v jednom ze sledovaných let? ADV je bývalý výkup, studentka překvapila tvrzením, že provozuje i prvovýrobu, diskuse k uvedenému. Co je SAPS?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record