Show simple item record

Risk analysis and management technology phases roofs of buildings

dc.contributor.advisorVymazal, Tomášcs
dc.contributor.authorMík, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:15:20Z
dc.date.available2019-05-17T07:15:20Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMÍK, P. Analýza a řízení rizik technologických etap zastřešení pozemních staveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91482cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59230
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou a posouzení kvalitativních, environmentálních a bezpečnostních rizik spojených s prováděním dvou různých variant střešních plášťů. V práci je provedena analýza poruchovosti v nejvíce rizikovém prvku střešního pláště. Následně je provedena analýza rizik dle normy ČSN EN 31010:2011 Management rizik – Techniky posuzování rizik. Pro posouzení rizik jsou zvoleny následující metody – analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA), metoda RIPRAN, analýza příčin a důsledků (Ishikawův diagram) a Paretův diagram. Pomocí těchto metod jsou jednotlivá rizika identifikována a následně vyhodnocena. V závěru práce jsou navržena protiopatření, směřující k eliminaci a snížení zjištěných rizik.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with analysis and evaluation of quality, environmental and safety risks linked with two roof cover types. Malfunction analysis was carried out on the most risky roof cover component. Afterwards risk analysis was done according to ČSN EN 31010:2011 Risk management – Risk assessing techniques regulation. Following methods were chosen for risk assessment - Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), RIPRAN method, cause-and-effect analysis (Ishikawa diagram) and Pareto chart. Using aforementioned methods, risks were identified and evaluated. Countermeasures for identified risks were suggested in conclusion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRizikocs
dc.subjectmanagement kvalitycs
dc.subjectenvironmentcs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectstřešní plášťcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectmetoda.cs
dc.subjectRisken
dc.subjectmanagement qualityen
dc.subjectenvironmentalen
dc.subjectsafetyen
dc.subjectroof coveren
dc.subjectanalysisen
dc.subjectmethod.en
dc.titleAnalýza a řízení rizik technologických etap zastřešení pozemních stavebcs
dc.title.alternativeRisk analysis and management technology phases roofs of buildingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-23cs
dcterms.modified2016-06-24-12:09:54cs
thesis.disciplineŘízení rizik stavebních konstrukcícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91482en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:39:58en
sync.item.modts2020.03.31 06:59:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBednářová, Bronislavacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. (místopředseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Analýza a řízení rizik technologických etap zastřešení pozemních staveb. Oponentka neměla otázky k diplomové práci. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record