Show simple item record

Taxation of Passive Incomes in Relation to Permanent Establishment

dc.contributor.advisorBrychta, Karelcs
dc.contributor.authorBělušová, Kristýnacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:47:05Z
dc.date.available2019-04-03T21:47:05Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBĚLUŠOVÁ, K. Zdaňování pasivních příjmů ve vazbě na stálou provozovnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other95021cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59296
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá mezinárodním zdaňováním pasivních příjmů ve vazbě na stálou provozovnu. Záměrem diplomové práce je vytvořit návod pro přisuzování pasivních příjmů stálé provozovně. Provedena je analýza vybraných rozsudků Soudního dvora Evropské unie. V závěru jsou uvedeny modelové příklady pro výpočet vlastní daňové povinnosti.cs
dc.description.abstractThis thesis describe the international taxation of passive incomes in relation to the permanent establishment. The aim of the thesis is to create a guidebook for the attribution of passive incomes to the permanent establishment. Selected judgements of the Court of Justice of the European Union are analysed too. At the end of this thesis are listed model examples for calculation of their tax liability.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDaňcs
dc.subjectdaňová povinnostcs
dc.subjectdaň z příjmůcs
dc.subjectmezinárodní zdaňovánícs
dc.subjectpasivní příjmycs
dc.subjectstálá provozovna.cs
dc.subjectTaxen
dc.subjecttax liabilityen
dc.subjectincome taxen
dc.subjectinternational taxationen
dc.subjectpassive incomesen
dc.subjectpermanent establishment.en
dc.titleZdaňování pasivních příjmů ve vazbě na stálou provozovnucs
dc.title.alternativeTaxation of Passive Incomes in Relation to Permanent Establishmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-17-12:48:27cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95021en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:00:36en
sync.item.modts2020.03.30 21:19:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMarša, Igorcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta: zodpovězeno Prof. Koráb: Aký je Váš najvetší prínos v rámci tejto práci? Doc. Brychta: Který aspekt považujete za nejvíc problematický?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record