Show simple item record

Analysis of Customer Satisfaction and Suggested Measures for its Improvement

dc.contributor.advisorChalupský, Vladimírcs
dc.contributor.authorPasdiora, Danielcs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:09:24Z
dc.date.available2019-04-04T01:09:24Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPASDIORA, D. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other94830cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59347
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na analýzu spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně u společnosti Rely servis s.r.o., která se zabývá prodejem vozů značky Hyundai a nabídkou doprovodných služeb. V teoretické části jsou uvedeny důležité pojmy zabývající se touto problematikou, je sledováno chování zákazníka, celý proces jeho nákupu a uspokojení potřeb, dále pak také způsoby měření této spokojenosti. Praktická část vychází z teoretické části, kdy je zprvu popsána společnost a její obor činnosti, následně je pak rozebráno měření zákaznické spokojenosti, které obsahuje jednotlivé oblasti a okruhy. V závěrečné časti je zhodnocení analýz a návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků společnosti Rely servis s.r.o.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on analysis of customer satisfaction and proposals for measures to increase the level of the company Rely Services Ltd., which sells Hyundai cars and a range of accompanying services. The theoretical part contains important terms remainder of this issue is observed customer behavior, the entire process of purchase and meet the needs, then also ways to measure this satisfaction. The practical part is based on the theoretical part, which is initially described the company and its field of activity, are subsequently analyzed measurements of customer satisfaction, which includes individual and sections. In the final part of the analysis and evaluation of the proposal to improve customer satisfaction Rely Services Ltd.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMěření spokojenosti zákazníkacs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectanalýza spokojenosti zákazníkacs
dc.subjectSWOT analýza.cs
dc.subjectMeasurement of customer satisfactionen
dc.subjectcustomeren
dc.subjectcustomer satisfaction analysisen
dc.subjectSWOT analysis.en
dc.titleAnalýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovněcs
dc.title.alternativeAnalysis of Customer Satisfaction and Suggested Measures for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-13cs
dcterms.modified2016-06-15-10:24:02cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid94830en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:16:36en
sync.item.modts2021.11.12 19:04:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŘeháková, Michaelacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta zodpovězeny v průběhu prezentace. Doc. Chalupský: Jaké ukazatele pro měření spokojenosti zákazníků lze použít? Dr. Hornungová: Z jakých předchozích analýz vychází SWAT analýza?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record