Show simple item record

Design of ISMS in Industrial Environment

dc.contributor.advisorSedlák, Petrcs
dc.contributor.authorKuchařík, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:48:09Z
dc.date.available2019-04-03T21:48:09Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKUCHAŘÍK, L. Návrh ISMS v průmyslovém prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other95039cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59348
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na návrh síťové infrastruktury a zavedení systému řízení bezpečnosti informací v průmyslovém prostředí. V úvodu je práce zaměřena na teoretické poznatky z bezpečnosti informací, kde popisuje základní pojmy a obecné postupy systému řízení informační bezpečnosti. Dále se práce zabývá analýzou rizik, kde jsou navržena opatření ke snížení rizik. Následně je proveden návrh nové síťové infrastruktury. Práce čerpá informace převážně z norem ČSN ISO/IEC řady 27000.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis is aimed at the proposal of network infrastructure and introduction of the managerial system for the safety of information in the industrial environment. At the beginning the work is focused on theoretical knowledge concerning the safety of information wherein it describes basic concepts and common procedures of the managerial system of the safety of information. Further, the work deals with risk analysis in which the measures for reduction in hazard are suggested. The proposal for a new network infrastructure is finally carried out. The work draws the information from CSN standards ISO/IEC, series 27000.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSystém řízení bezpečnosti informacícs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectprůmyslcs
dc.subjectsíťová infrastrukturacs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectbezpečnostní opatřenícs
dc.subjectISO/IEC 27000cs
dc.subjectInformation security management systémen
dc.subjectsecurityen
dc.subjectindustryen
dc.subjectnetwork infrastructureen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectsecurity measuresen
dc.subjectISO/IEC 27000en
dc.titleNávrh ISMS v průmyslovém prostředícs
dc.title.alternativeDesign of ISMS in Industrial Environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-13cs
dcterms.modified2016-06-17-13:23:52cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95039en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:17:08en
sync.item.modts2020.03.31 18:18:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeRostislav,, Krutišcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record