Show simple item record

The Study of the During the Engagement Organization

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorMarvanová, Barboracs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:40:28Z
dc.date.available2018-10-21T19:40:28Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMARVANOVÁ, B. Studie průběhu zakázky organizací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other94202cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59378
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá studií průběhu zakázky společností, jejíž hlavní specializací je projekční činnost ve stavebnictví. Studie řeší situaci projekční a architektonické kanceláře na trhu a průběh zakázky na základě analýzy jednotlivých činností v jejím rámci. Práce se skládá z části teoretické, analytické a praktické čili návrhové. Část věnovaná teoretickým východiskům vysvětluje základní pojmy a terminologii související s řešenou problematikou. Analytická část rozebírá aktuální stav společnosti samotné, tzn. její vnitřní prostředí a okolí, a následně průběh konkrétní zakázky společností. V závěru analýzy jsou průběh zakázky a situace společnosti zhodnoceny, čímž jsou identifikovány aktuální nedostatky. Řešením práce je předložení vlastních návrhů řešení, které povedou ke zlepšení celkového aktuálního stavu. Podmínky realizace a přínosy navržených opatření jsou nedílnou součástí řešení.cs
dc.description.abstractThis theses examines the process of the order in companies, whose main specialization is the projecting in construction. The study analyses the position of project and architectonical office on the market and process of order based on analysis of related activities. The thesis consists of following parts: theoretical, analytical and practical. Theoretical part describes and clarifies the main concepts and terminology related to the topic. Analytical part analyses current state of the company, i.e. its inner and outer conditions and subsequently, and also the process of concrete contract. The goal of the analysis is to suggest own solutions, which should help to improve the current state of the company. The conditions of the realization and benefits are part of the suggested solution.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPrůběh zakázkycs
dc.subjectprojekční řízenícs
dc.subjectveřejná zakázkacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectefektivitacs
dc.subjectspokojenost zákazníkacs
dc.subjectProcess of orderen
dc.subjectdesign managementen
dc.subjectprocurementen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectcustomer satisfactionen
dc.titleStudie průběhu zakázky organizacícs
dc.title.alternativeThe Study of the During the Engagement Organizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-09cs
dcterms.modified2016-06-15-08:54:47cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid94202en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:16:46en
sync.item.modts2021.11.12 16:25:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeStojan, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Vlastimil Cech (místopředseda) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta: zodpovězeno. Ing. Vlastimil Cech: Je efektivnější delegování nebo změna organizační struktury? Zodpovězeno. Ing. Josef Veselý, CSc.: Z čeho vycházejí návrhy v práci? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record