Show simple item record

Investment Life Insurance and Individual Investments Connected with Insurance

dc.contributor.advisorPtáček, Romancs
dc.contributor.authorKučová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:12:25Z
dc.date.available2019-05-17T02:12:25Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKUČOVÁ, V. Investiční životní pojištění a individuální investování spojené s pojištěním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other90909cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59487
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá investičním životním pojištěním a jeho alternativami. Cílem práce je na základě analýzy a komparace konkrétních pojistných a investičních produktů vyhodnotit, zda je výhodnější využívat investičního životního pojištění nebo individuálního investování do investičních fondů ve spojení s rizikovým životním pojištěním. Vzájemná komparace je provedena na modelovém příkladu za pomoci produktů tří konkrétních pojišťoven. V návrhové části jsou na základě získaných poznatků poskytnuta doporučení pro klienty jakým způsobem co nejefektivněji zajistit rizika a zároveň zhodnotit jejich finance.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with investment life insurance and its alternatives. The aim of the thesis is to evaluate whether it is more advantageous to use the investment life insurance or individual investing into investment funds together with the purchase of risk life insurance. The evaluation is based on analysis and comparison of specific insurance and investment products. Mutual comparison is performed on an example with the help of products of three particular insurance companies. Based on the author´s findings, the last part of the thesis contains recommendations for clients how to effectively cover the risks as well as increase the value of their finances.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInvestiční životní pojištěnícs
dc.subjectrizikové životní pojištěnícs
dc.subjectkolektivní investovánícs
dc.subjectTANK.cs
dc.subjectInvestment life insuranceen
dc.subjectrisk life insuranceen
dc.subjectcollective investmentsen
dc.subjectTANK.en
dc.titleInvestiční životní pojištění a individuální investování spojené s pojištěnímcs
dc.title.alternativeInvestment Life Insurance and Individual Investments Connected with Insuranceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-13cs
dcterms.modified2016-06-15-10:24:02cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid90909en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:06:44en
sync.item.modts2020.04.01 04:36:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVolas, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDr. Ptáček: Jak by se pravděpodobně změnily výsledky a doporučení, pokud by se použila nižší míra průměrného ročního zhodnocení? Nekalá praktika: Hranice dvou let při rušení smlouvy. Oponent: Postoj ČNB k IŽP. Doc. Chalupský: Posouzení kvality poskytovaných služeb. Metody pro hodnocení kvality ve službách.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record