Show simple item record

Proposal of Communication Mix of Selected Company

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorLišková, Barboracs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:48:09Z
dc.date.available2019-04-03T21:48:09Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationLIŠKOVÁ, B. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other94608cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59493
dc.description.abstractCílem diplomové práce je na základě provedené analýzy současného stavu komunikačního mixu podniku navrhnout opatření k jeho zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část slouží k seznámení s teoretickými východisky pro zpracování analytické a návrhové části. V praktické části je představen vybraný podnik s jsou provedeny analýzy. Návrhová část se na základě provedených analýz zabývá návrhem opatření vedoucích ke zlepšení současného stavu komunikačního mixu podniku.cs
dc.description.abstractThe goal of the thesis is to propose measures to improve the communication mix based on the analysis of current state of the communication mix of the company. The Thesis is dividend into theoretical, analytical and proposition part. The teoretical part is to introduce the teoretici background needed for analyzing analytical and proposal part. . Second part contains the introduction of the company and the analysis of current situation. In the proposition partdelas with a proposal of measures to improve the current state of the communication mix of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectcommunication mixen
dc.titleNávrh komunikačního mixu vybraného podnikucs
dc.title.alternativeProposal of Communication Mix of Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-13cs
dcterms.modified2016-09-13-13:01:43cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid94608en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:22:49en
sync.item.modts2020.03.31 21:06:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLipenská, Janacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: odpovězeno doc. Putnová: Jaká je přibližná obsazenost hotelu v procentech? částečně odpovězeno doc. Putnová: připomínka k práci - Proč jste jako jedno z prvních řešení šla s cenou dolů? doc. Brychta: Na základě čeho jste stanovila cenu ubytování v době konání Grand Prix? odpovězeno Ing. Kučerová, Ph.D.: Počítala jste jaké jsou celkové náklady? Hodláte uplatnit všechny tyto návrhy? částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record