Show simple item record

Proposal of the Company's Financial Plan

dc.contributor.advisorSághy Estélyi, Kristínacs
dc.contributor.authorKytlicová, Leonacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:16:05Z
dc.date.available2019-06-15cs
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKYTLICOVÁ, L. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other92726cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59518
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se zabývá problematikou finančního plánování v podniku a je zaměřena na vytvoření dlouhodobého finančního plánu. V první kapitole práce jsou uvedena teoretická východiska finančního plánování, druhá kapitola se zabývá analýzou současného stavu vybrané společnosti a ve třetí kapitole je sestaven finanční plán pro roky 2015 – 2018 a jeho následné vyhodnocení.cs
dc.description.abstractThe Master´s thesis titled „Proposal of the Company´s Financial Plan“ deals with problems of financial planning in a company and is focused on creating long-term financial plan. There are defined the theoretical foundations of financial planning in the first chapter of this thesis, the second chapter analyzes the current state of the selected company and in the third chapter is drew up the financial plan for the years 2015 – 2018 and its subsequent evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectFinanční plánovánícs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectplánovaná rozvahacs
dc.subjectplánovaný výkaz zisku a ztrátcs
dc.subjectplánované cash flowcs
dc.subjectFinancial planningen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectplanned balance sheeten
dc.subjectplanned profit and loss accounten
dc.subjectplanned cash flowen
dc.titleNávrh podnikového finančního plánucs
dc.title.alternativeProposal of the Company's Financial Planen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-17-12:48:27cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92726en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:11:54en
sync.item.modts2020.03.31 15:30:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKnápek,, Ivocs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Hedija, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Klíma (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: odpovězeno Doc. Putnová: Z jakého důvodu není mezi příležitosti zahrnutý rozvoj oblasti podnikání? - neodpovězeno. Doc. Putnová: Je možné rozšířit portfolio svozu odpadu? - Ano, je. Ing. Klíma: Je úvěr zahrnut v aktivech nebo v pasivech rozvahy? - V pasivech. Ing. Klíma: Z čeho je vytvořena hodnota dlouhodobého finančního majetku? Jedná se totiž o 46 % hodnoty aktiv. - neodpovězeno Ing. Beranová: Jakým způsobem se nárůst dlouhodobého finančního majetku projevil do CF? - neodpovězeno Ing. Beranová: Jakým způsobem jste stanovila tržby v plánované výsledovce? - Na základě doporučení od jednatele společnosti. Prof. Režňáková: K čemu byla použita strategická analýza? - neodpovězeno Prof. Režňáková: Proč ve výsledné SWOT analýze nejsou uvedeny žádné finanční prvky? - neodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record