Show simple item record

Analysis of the flat surface grinding by using standard machines

dc.contributor.advisorStrejček, Jancs
dc.contributor.authorHanáček, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:10:10Z
dc.date.available2019-05-17T06:10:10Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHANÁČEK, J. Analýza broušení rovinných ploch na konvenčních strojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92280cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59558
dc.description.abstractV první části této diplomové práce je pojednáváno o možnostech rovinného broušení. Jsou zde popsány jednotlivé metody broušení a popsány jejich parametry. Dále pak je zde uvedeno značení brousicích kotoučů a je zde pojednáváno o jejich složení a o výpočtu řezných sil. V druhé části této práce je prováděn experiment. Na vzorcích z různých materiálů jsou sledovány parametry drsnosti po broušení, k čemuž je využíváno konvenční brusky BPH 300 a karuselu firmy TDZ Turn.cs
dc.description.abstractIn the first part of this thesis is discussed of the possibilities of surface grinding. There are described various methods for grinding and describe their characteristics. Furthermore, there is shown the marking of grinding wheels and is discussed of their composition and of calculating the cutting forces. In the second part of this thesis the experiment is performed. On the samples of various materials are monitored parameters of roughness after grinding, which is used by conventional grinding BPH 300 and horizontal lathe from company TDZ Turn.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbrousicí kotoučcs
dc.subjectbroušenícs
dc.subjectTDZ Turncs
dc.subjectřezná sílacs
dc.subjectbruska BPH 300cs
dc.subjectVLC ATC (+C)cs
dc.subjectgrinding wheelen
dc.subjectgrindingen
dc.subjectTDZ Turnen
dc.subjectcutting poweren
dc.subjectgrinder BPH 300en
dc.subjectVLC ATC (C+)en
dc.titleAnalýza broušení rovinných ploch na konvenčních strojíchcs
dc.title.alternativeAnalysis of the flat surface grinding by using standard machinesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-23cs
dcterms.modified2016-06-27-07:04:28cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92280en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:12:55en
sync.item.modts2021.11.12 22:03:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDvořák, Jaromírcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Jaké znáte metody a variace měřících zařízení pro stanovení velikosti řezné síly při broušení. 2) Existuje i jiný typ brousicího nástroje, než nástroj s vázaným pevným brusivem. 3) Nevhodnost brousicího kotouče, proč? 4) Zabýval jste se lomovým mechanizmem při tvorbě třísky? 5) Stanolil jste si sám parametr drsnosti jako směrodatný? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record