Show simple item record

Aircraft structure Damage Tolerance analysis method aided by AFGROW software

dc.contributor.advisorNágel‘, Martinen
dc.contributor.authorRakovský, Kristiánen
dc.date.accessioned2019-05-17T06:10:13Z
dc.date.available2019-05-17T06:10:13Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationRAKOVSKÝ, K. Metodika analýz Damage Tolerance letecké konstrukce s využitím programu AFGROW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other93010cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59590
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem metodiky výpočtu závislého šíření trhlin ve více konstrukčních částech s využitím programu AFGROW. Prezentována metodika, která také zahrnuje stanovení zbytkové pevnosti, byla aplikována v damage tolerance analýzách vybraných míst na konstrukci křídla L 410 NG.en
dc.description.abstractMaster’s thesis deals with a methodology proposal for the calculation of the dependent growth of cracks in multiple structural components using AFGROW software. The presented methodology, which also includes the residual strength analysis, has been practically applied in the damage tolerance analysis of the selected locations of the L 410 NG wing structure.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDamage tolerance analýzaen
dc.subjectzávislé šíření trhlinen
dc.subjectanalýza zbytkové pevnostien
dc.subjectDamage tolerance analysiscs
dc.subjectdependent crack growthcs
dc.subjectresidual strength analysiscs
dc.titleMetodika analýz Damage Tolerance letecké konstrukce s využitím programu AFGROWen
dc.title.alternativeAircraft structure Damage Tolerance analysis method aided by AFGROW softwarecs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-14-18:39:42cs
thesis.disciplineStavba letadelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid93010en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:19:47en
sync.item.modts2021.11.12 11:26:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJuračka, Jaroslaven
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) doc. Ing. Luboš Janko, CSc. (člen) doc. Ing. Josef Klement, CSc. (člen) Ing. Václav Zajíc (člen) Ing. Miroslav Pešák (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record