Show simple item record

Analysis of the force load when machining of aluminum alloys with monolithic mills from Cemented Carbide

dc.contributor.advisorPolzer, Alešcs
dc.contributor.authorKoubek, Davidcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:30Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:30Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKOUBEK, D. Analýza silového zatížení při obrábění hliníkových slitin monolitními frézami ze slinutého karbidu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92090cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59627
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je vytvoření návrhu a rozšíření znalostí v oblasti experimentálního měření silového zatížení při frézování tenkostěnné součástky z hliníkové slitiny monolitními stopkovými frézami ze slinutého karbidu (dále jen SK). Dále se věnuje teoretickému rozboru sil vznikajících při frézování a praktickými možnostmi jejich měření při experimentech. Tato práce se zabývá i rozborem hliníku a jeho slitin. V další kapitole jsou popsány vhodné strategie pro obrábění tenkostěnných součástí včetně definování problémů, které mohou komplikovat obrábění tenké stěny. Praktická část se zabývá predikcí a následným návrhem experimentu měření silového zatížení. Poslední část je věnována praktické realizaci měření sil v průběhu frézování tenkostěnné součástky s následným vyhodnocením a porovnáním silového záznamu pro zvolené monolitní nástroje ze SK včetně vyhodnocení parametrů drsnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to create the proposal and expansion of knowledge in the field of experimental measurement of force load when milling thin-walled parts made of aluminum alloy monolithic cylindrical shank cutter of cemented carbide (hereinafter referred to as CC). It also discusses the theoretical analysis of the forces generated during milling, and practical approaches to their measurement experiments. This work also deals with the analysis of aluminum and its alloys. The next chapter describes the appropriate strategy for the machining of thin-walled components including defining the problems, that can complicate machining thin walls. The practical part deals with prediction and a following suggestion of the experiment measuring the power load. The last section is devoted to the practical implementation of the measurement of forces during the milling of thin-walled parts with subsequent evaluation and comparison of strength for the record selected from CC carbide tools, including evaluation of roughness parameters.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTenkostěnné součástkycs
dc.subjecthliník a jeho slitinycs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectsilové zatíženícs
dc.subjectvychýlení součástics
dc.subjectfrézovací strategie.cs
dc.subjectThin-walled componetsen
dc.subjectaluminum and its alloysen
dc.subjectmillingen
dc.subjectforces loaden
dc.subjectdeflection partsen
dc.subjectmilling strategy.en
dc.titleAnalýza silového zatížení při obrábění hliníkových slitin monolitními frézami ze slinutého karbiducs
dc.title.alternativeAnalysis of the force load when machining of aluminum alloys with monolithic mills from Cemented Carbideen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2016-06-22-13:32:01cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92090en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:36:45en
sync.item.modts2019.05.18 13:19:17en
dc.contributor.refereeKalivoda, Milancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record