Show simple item record

Bioactive peptides as a component of anti-aging cosmetics

dc.contributor.advisorMuthný,, Tomášsk
dc.contributor.authorJatzová, Katarínask
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:35Z
dc.date.available2017-06-04cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationJATZOVÁ, K. Bioaktivní peptidy - nadějná složka kosmetických produktů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other48999cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5969
dc.description.abstractStárnutie je prirodzenou súčasťou životného cyklu každého človeka, počas ktorého dochádza v organizme ku mnohým zmenám. Jedným z hlavných pilierov kozmetického priemyslu je vývoj aktívnych zlúčenín bojujúcich s príznakmi stárnutia kože. Za nádejné zložky anti- ageing výrobkov sú považované bioaktívne peptidy, predovšetkým z dôvodu možnosti presnej definície ich chemickej štruktúry a teda účinnejšieho nasmerovania biologického efektu. Jedným z príznakov stárnucej kože je oslabenie v epidermálnych spojeniach medzi jednotlivými bunkami a extracelulárnou matrix, pokles expresie adhéznych molekúl i molekulárnych zložiek dermo- epidermálnych spojení. Dominantnými adhezívnymi receptormi sú integríny, ktorých ligandami sú molekuly extracelulárnej matrix, napr. laminín alebo fibronektín. Minimálnou rozpoznávajucou sekvenciou mnohých integrínov je aminokyselinový motív arginín- glycín- kyselina asparágová (RGD). Tento motív je veľmi zaujímavý aj z pohľadu kozmetických aplikácii, nakoľko poskytuje možnosť vytvoriť nové a účinné bioaktívne peptidy. V predkladanej práci boli základnému bezpečnostnému testovaniu podrobené štyry peptidy s uvedeným motívom. Sekvencia troch peptidov bola pozmenená pridaním aminokyselín glycínu, príp. alanínu s predpokladanýn účinkom na zlepšenie interakcie s integrínovým receptorom. Z dôvodu vylúčenia možného interferujúceho vplyvu na viabilitu buniek, bola v jednotlivých vzorkách stanovená hladina endotoxínov. Následne bola na NIH3T3 myších fibroblastoch sledovaná viabilita MTT testom a morfológia. Na lepšiu interpretáciu získaných výsledkov bol nakoniec vo vzorkách stanovený obsah proteínovsk
dc.description.abstractAgeing is a natural part of every human life cycle. During ageing there are lots of changes in the organism. One of the main pillars of the cosmetics industry is the development of active compounds that are fighting signs of skin ageing. The components as bioactive peptides are considered to be promising anti-ageing products, mainly because of the possibility to precisely define their chemical structure and therefore achieve more effective biological targeting. One of the signs of skin ageing is the weakening of the connections between epidermal cells and the extracellular matrix, decreasing expression of adhesion molecules and molecular components of dermo-epidermal connection. The most abundant adhesive receptors in the skin are integrins. Their ligands are extracellular matrix molecules, e. g. laminin or fibronectin. The minimal recognition sequence of integrins receptors is the amino acid motif arginine- glycine- aspartic acid (RGD). This sequence is also very interesting in terms of cosmetic applications because it provides the ability to create new and effective bioactive peptides. The subject of present work is basic safety testing of four peptides with RGD motif. A sequence of three peptides was modified by addition of glycine amino acids, or alanine. The expected effect was to improve interaction with integrin receptors. In each of the sample, levels of endotoxin was determined in order to exclude any possible interfering effects on the viability of cells. Subsequently, in NIH3T3 mouse fibroblasts viability was monitored by MTT assay and morphology. The quantity of obtained protein had been determined to increase data interpretation relevance.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectkozmetikask
dc.subjectpeptidysk
dc.subjectkožask
dc.subjectintegritask
dc.subjectRGDsk
dc.subjectstárnutiesk
dc.subjectcosmeticen
dc.subjectpeptidesen
dc.subjectskinen
dc.subjectintegrityen
dc.subjectRGDen
dc.subjectageingen
dc.titleBioaktivní peptidy - nadějná složka kosmetických produktů.sk
dc.title.alternativeBioactive peptides as a component of anti-aging cosmeticsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-04cs
dcterms.modified2012-06-04-19:51:04cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid48999en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:27:19en
sync.item.modts2019.05.18 05:03:54en
dc.contributor.refereeObruča, Stanislavsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record