Show simple item record

Control of intelligent wiring with used SCADA system Reliance

dc.contributor.advisorBátora, Branislavcs
dc.contributor.authorBurián, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:31:06Z
dc.date.available2019-05-17T03:31:06Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBURIÁN, M. Řízení inteligentní elektroinstalace pomoci SCADA systému Reliance [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other90265cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59742
dc.description.abstractPráce se zabývá systémy, které slouţí dispečerskému řízení a sběru dat. V teoretické části jsou popsány jednotlivé systémy a jejich srovnání. V praktické části je vytvořen program pro řízení inteligentní elektroinstalace FOXTROT. V programu byla vytvořena vizualizace a vzdálené řízení. Výstupem praktické části je laboratorní návod.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with systems which are used for supervisory control and data acquisition. The theoretical part concerns with the single systems and their comparison. The practical section describes the designed program for control of smart wiring FOXTROT. The visualization and its remote control were created in this program. The result of practical part is a lab manual.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSCADAcs
dc.subjectFoxtrotcs
dc.subjectMosaiccs
dc.subjectReliancecs
dc.subjectPromoticcs
dc.subjectTIRS.NETcs
dc.subjectSCADAen
dc.subjectFoxtroten
dc.subjectMosaicen
dc.subjectRelianceen
dc.subjectPromoticen
dc.subjectTIRS.NETen
dc.titleŘízení inteligentní elektroinstalace pomoci SCADA systému Reliancecs
dc.title.alternativeControl of intelligent wiring with used SCADA system Relianceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-07cs
dcterms.modified2016-06-10-12:57:21cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid90265en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:10:23en
sync.item.modts2021.11.12 11:20:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBaxant, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Žaneta Eleschová, Ph.D. (člen) Ing. David Mezera, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí závěrečnou prací na téma Řízení inteligentní elektroinstalace pomoci SCADA systému Reliance. Student odpověděl na otázky oponenta a vedoucího práce. Doplňující otázku položili doc. Baxant. a doc. Toman. V rozpravě na některé dotazy odpovídal s nepřesnostmi.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record