Show simple item record

Electronically reconfigurable frequency filters

dc.contributor.advisorJeřábek, Jancs
dc.contributor.authorGajdoš, Adamcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:49:36Z
dc.date.available2019-04-04T03:49:36Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationGAJDOŠ, A. Elektronicky rekonfigurovatelné kmitočtové filtry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93814cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59759
dc.description.abstractCílem diplomové práce bylo navrhnout filtrační SISO struktury s elektronicky rekonfigurovatelnou změnou přenosové funkce za pomoci netradičních aktivních prvků s minimálně jedním řiditelným parametrem. V první části práce je pojednáno o rozdělení kmitočtových filtrů, pracovních režimech, ve kterých mohou pracovat a jejich návrhu pomocí metody Grafy signálových toků. V neposlední řadě je také probrána teorie elektronické rekonfigurace a vlivu parazitních vlastností obvodu. Druhá část práce se zabývá rozborem vlastností použitých aktivních prvků. Probrána je jejich funkce, zapojení pomocí dostupných reálných prvků (UCC a EL2082), tak i jejich transformace do podoby grafů signálových toků. V předposlední části práce je navrženo 5 zapojení rekonfigurovatelných SISO filtračních obvodů s použitím programu SNAP a je provedena jejich simulace v programu OrCAD jak s ideálními, tak i reálnými simulačními modely aktivních prvků. Poslední část se zabývá návrhem jednoho z navržených filtrů v programu EAGLE a jeho experimentálním měřením.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis was design of reconnection-less and electronically reconfigurable filters of SISO type with non-traditional active elements. Adjustability of bandwidth or quality factor is also required. First part of the thesis deals with theoretical analysis of filters, their operation modes and design of frequency filters using Signal-flow graph method aswell. Last but not least, electronical reconfiguration of transfer function and parasitic analysis was discussed. Another part describes active elements used in the practical part of thesis. Behaviors and design of active elements using existing circuits (e.g. UCC,EL2082) are described and their transformation into the Signal-flow graph form too. In the practical part five reconnection-less and reconfigurable filters of SISO type was designed using SNAP program. Simulations were done using Orcad program with ideal and real simulation models of active elements. Last part deals with filter design in EAGLE and experimental measurement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkmitočtový filtrcs
dc.subjectrekonfigurovatelný filtrcs
dc.subjectrekonfiguracecs
dc.subjectproudový zesilovačcs
dc.subjectproudový módcs
dc.subjectCMcs
dc.subjectUniversální proudový konvejorcs
dc.subjectUCCcs
dc.subjectTranskonduktanční zesilovačcs
dc.subjectOTAcs
dc.subjectVoltage Differencing Current Conveyorcs
dc.subjectVDCCcs
dc.subjectCurrent conveyor transconductance amplifiercs
dc.subjectCCTAcs
dc.subjectgrafy signálových tokůcs
dc.subjectM-C grafycs
dc.subjectmezní kmitočetcs
dc.subjectčinitel jakostics
dc.subjectrequency filteren
dc.subjectcurrent amplifieren
dc.subjectreconfigurable frequency filtersen
dc.subjectcurrent modeen
dc.subjectCMen
dc.subjectuniversal current conveyoren
dc.subjectUCCen
dc.subjecttransconductance amplifieren
dc.subjectOTAen
dc.subjectVoltage Differencing Current Conveyoren
dc.subjectVDCCen
dc.subjectCurrent conveyor transconductance amplifieren
dc.subjectCCTAen
dc.subjectMC signal flow graphsen
dc.subjectthe cutoff frequencyen
dc.subjectquality factoren
dc.titleElektronicky rekonfigurovatelné kmitočtové filtrycs
dc.title.alternativeElectronically reconfigurable frequency filtersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-09cs
dcterms.modified2016-06-10-12:57:24cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid93814en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:13:36en
sync.item.modts2021.11.12 09:59:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeLanghammer, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Skapa, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Povoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (člen)cs
but.defence- Zamyslete se nad tím, které parazitní vlastnosti použitých aktivních prvků ovlivňují naměřené průběhz na vysokých kmitočtech. - Objasněte, jaké je správné značení výstupů u schématické značkz a korespondující značení u M-C grafu v případě prvku OTA.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record