Show simple item record

Fluorescence probes in investigation of associative colloid domains.

dc.contributor.advisorMravec, Filipcs
dc.contributor.authorMischingerová, Monikacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:47:35Z
dc.date.available2019-04-03T22:47:35Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationMISCHINGEROVÁ, M. Fluorescenční sondy ve výzkumu domén asociativních koloidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other41623cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5993
dc.description.abstractCílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem samotná koncentrace fluorescenční sondy (pyrenu) ovlivňuje kritickou micelární koncentraci příslušného tenzidu. V této práci byly použity všechny druhy tenzidů (anionaktivní, kationaktivní a neionogenní). Zástupcem anionaktivního tenzidu byl dodecylsulfát sodný (SDS) a dodecylbenzensulfát sodný (SDBS). Jako kationakivní tenzid byl zvolen cetyltrimetylamonium bromid (CTAB) a jako neionogenní polyoxyethylen(9,5)oktylfenol (TRITON X–100). Kritická micelární koncentrace těchto tenzidů byla proměřena s pyrenem o třech koncentračních řádech. Veškerá data získaná fluorescenční spektroskopií byla prokládána klesající Boltzmannovou sigmoidní křivkou, ze které byla určena hodnota kritické micelární koncentrace. Bylo zjištěno, že v případě anionaktivních tenzidů existuje jistá závislost mezi kritickou micelární koncentrací tenzidu a koncentrací fluorescenční sondy. Se zvyšující se koncentrací sondy se zvyšovala také hodnota kritické micelární koncentrace, a to v obou případech (SDS, SDBS). U ostatních tenzidů (kationaktivní a neionogenní) nebyla pozorována žádná změna hodnoty kritické micelární koncentrace v závislosti na koncentraci pyrenu.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to determine how the concentration of the fluorescent probe (pyrene) affects the critical micelle concentration. In this thesis were used all types of surfactants (anionic, cationic and nonionic). As representatives of the anionic surfactants were chosen sodium dodecylsulfate (SDS) and sodium dodecylbenzenesulfate (SDBS), as the cationic surfactant was chosen cetyltrimethylamonium bromide (CTAB) and as the nonionic polyoxyethylene(9.5)octylphenol (Triton X–100). The critical micelle concentration of these surfactants were measured with a pyrene at three different concentrations. All data obtained by fluorescence spectroscopy were fitted by a Boltzmann-type sigmoid. It was found out that in the case of the anionic surfactants there is some correlation between the critical micelle concentration of the surfactant and the concentration of the fluorescent probe. In both cases (SDS, SDBS) the value of the critical micelle concentration increased with increasing concentration of the fluorescent probe. For the other surfactants (cationic and nonionic) was observed no change in the critical micelle concentration values depending on the concentration of pyrene.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkritická micelární koncentracecs
dc.subjectpyrencs
dc.subjectfluorescenční spektroskopiecs
dc.subjecttenzidycs
dc.subjectcritical micelle concentrationen
dc.subjectpyreneen
dc.subjectfluorescence spectroscopyen
dc.subjectsurfactantsen
dc.titleFluorescenční sondy ve výzkumu domén asociativních koloidůcs
dc.title.alternativeFluorescence probes in investigation of associative colloid domains.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2012-06-21-09:23:08cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid41623en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:01:11en
sync.item.modts2020.03.31 01:55:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKrouská, Jitkacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceKlučáková – Jaké změny by mohly nastat u CTAB při 25 °C? Pokud byly vzorky připraveny při této teplotě, nemohlo to ovlivnit výsledky měření Taraba – Co na ose y znamená poměr 1:3? Veselý – Jaká je chyba ve vámi uvedeném Jablonského diagramu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record