Show simple item record

Noise Reduction Methods in Transmissions

dc.contributor.advisorProkop, Alešcs
dc.contributor.authorBenda, Matoušcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:24:03Z
dc.date.available2019-05-17T13:24:03Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBENDA, M. Metody snižování hluku převodových ústrojí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92371cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59986
dc.description.abstractPřevodová ústrojí neboli převodovky jsou základní části automobilů, které jsou nedílnou součástí každodenního života. Mimo účelové vlastnosti převodovek, mají převodovky velký vliv na celkový hluk vydávaný automobilem. Tato práce se zabývá možnostmi snižování hluku. V první částí této bakalářské práce je čtenář seznámen se základními poznatky z akustiky, kde vystupují definice jak zvuku, tak i zmíněného hluku. Další část práce rozebírá převodovku, jako strojní součást tvořenou menšími strojními celky. Tento popis je důležitý pro správné pochopení prostupu vibrací strukturou, které v dalším důsledku rozkmitají okolní prostředí, což lidské ucho vnímá jako hluk. Tyto vibrace vznikají převážně v záběru ozubených kol, a proto je v další části rozebrána chyba převodu, která je odpovědná za tyto vibrace. Poslední část práce rozebírá metody snižování hluku, dělených podle částí převodovky, ve kterých se tyto způsoby redukce uplatňují.cs
dc.description.abstractTransmissions are basic elements of cars, which are important parts of everyday life. Expect targeted properties transmissions have a great influence for a total noise emitted by car. This thesis deals with possibilities of reducing this noise. In a first part of this thesis, reader is acquainted with the basic knowledge of acoustics, where are definitions of sound and mentioned noise. Another part analyzes transmission, as a mechanical component formed by smaller machinery units. This description is important for understanding transmission of vibrations in the structure, which further due to vibrate surroundings, which the human ear perceives as noise. These vibrations are mainly generated between meshing gears, and therefore the transmission error, which is responsible for these vibrations is analyzed in the next section. The last part discusses noise reduction methods, partitioned by the transmission components, in which are these methods applied.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSnižování hlukucs
dc.subjectpřevodovkacs
dc.subjectpřevodové ústrojícs
dc.subjectchyba převoducs
dc.subjectzvukcs
dc.subjectvibracecs
dc.subjectNoise reductionen
dc.subjecttransmissionen
dc.subjecttransmission erroren
dc.subjectsounden
dc.subjectvibrationen
dc.titleMetody snižování hluku převodových ústrojícs
dc.title.alternativeNoise Reduction Methods in Transmissionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-15-13:04:20cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid92371en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:07:37en
sync.item.modts2021.11.12 12:12:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZubík, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (místopředseda) Ing. Karel Štěpánek (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceŠtudent zoznámil odbornú komisiu so svojou bakalárskou prácou (zadanie, ciele, riešenie, výsledky a záver). Následne zodpovedal otázky oponenta uvedené v Oponentskom posudku. Ďalšie doplňujúce otázky k bakalárskej práci boli: - Čo predstavuje sklz v ozubenom soukolí? - Aký vplyv na vyžarovanie hluku má rebrovanie skrine prevodovky? - Popis grafu chyby prevodového pomeru. - Aké sú najdôležitejšie metódy znižovania vibrácií hluku prevodoviek - výhody a nevýhody?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record