Show simple item record

Arsenic and arsenic species cycle in environment

dc.contributor.advisorDočekalová, Hanacs
dc.contributor.authorŠevčíková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:27:00Z
dc.date.available2019-04-04T05:27:00Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationŠEVČÍKOVÁ, K. Koloběh arsenu a jeho specií v životním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other18900cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6000
dc.description.abstractTato bakalářská práce, která je z velké části rešeršní, se zabývá sledováním jednotlivých sloučenin arsenu ve složkách životního prostředí a metodami jejich stanovení (speciační analýza). V experimentální části práce byly ve vzorku pstruha duhového hledány jednotlivé specie arsenu metodou HPLC-UV-HG-AFS. Výsledky prokázaly, že se arsen v tkáni pstruha duhového nachází ve formě arsenobetainu, který je pro ryby a vodní živočichy přirozený a není toxický ani pro konzumenty.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis, based mostly on literature retrieval, deals with monitoring of individual arsenic compounds in the environment and is also reviewing methods used for their analysis. The experimental part is focused on determination of various arsenic in the Oncorhynchus mykiss tissue by HPLC-UV-HG-AFS. Obtained results showed that the arsenic was present in the tissue of the Oncorhynchus mykiss in form of arsenobetaine, which is common for fishes and other aquatic animals and is not toxic even for consuments.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectArsencs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectmetody stanovenícs
dc.subjectspeciační analýzacs
dc.subjecttoxicitacs
dc.subjectpstruh duhový.cs
dc.subjectArsenicen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectmethods of determinationen
dc.subjectspeciation analysisen
dc.subjecttoxicityen
dc.subjectOncorhynchus mykiss.en
dc.titleKoloběh arsenu a jeho specií v životním prostředícs
dc.title.alternativeArsenic and arsenic species cycle in environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-22cs
dcterms.modified2009-06-24-18:51:53cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid18900en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 12:55:05en
sync.item.modts2021.11.22 12:16:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSommer, Lumírcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record