Show simple item record

Transport Properties of Graphene Layers during Their Transfer

dc.contributor.advisorProcházka, Pavelcs
dc.contributor.authorGryga, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:24:05Z
dc.date.available2019-05-17T13:24:05Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationGRYGA, M. Transportní vlastnosti grafenových vrstev během jejich přenosu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92046cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60012
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na studium transportních vlastností grafenu, který byl vyroben metodou chemické depozice z plynné fáze (Chemical Vapor Deposition, CVD) na měděné fólii a následně přenesen na křemíkový substrát s 280 nm oxidu křemičitého. V práci byl zkoumán vliv různých rozpouštědel mědi a vliv plazmatického čištění křemíkových substrátů před nanesením grafenu na jeho výslednou kvalitu.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the measurement of the transport properties of graphene, which was produced by chemical vapor deposition (CVD) method on a copper foil and subsequently transferred onto a silicon substrate covered by 280 nm of silicon dioxide. In this work we studied an influence of different types of copper etchants and influence of plasma cleaning of silicon substrates prior to the graphene deposition.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCVDcs
dc.subjectpřenos grafenucs
dc.subjectleptání mědics
dc.subjectplazmatické čištěnícs
dc.subjectFET.cs
dc.subjectCVDen
dc.subjectgraphene transferen
dc.subjectcopper etchingen
dc.subjectplasma cleaningen
dc.subjectFET.en
dc.titleTransportní vlastnosti grafenových vrstev během jejich přenosucs
dc.title.alternativeTransport Properties of Graphene Layers during Their Transferen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-23cs
dcterms.modified2016-06-24-09:02:18cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid92046en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:59:18en
sync.item.modts2020.04.01 03:19:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLišková, Zuzanacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record