Show simple item record

Low Energy Ions Scattering analysis of graphene layers prepared by CVD technology

dc.contributor.advisorPrůša, Stanislavcs
dc.contributor.authorBábík, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:24:05Z
dc.date.available2019-05-17T13:24:05Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBÁBÍK, P. Analýza grafenových vrstev připravených metodou CVD pomocí rozptylu nízkoenergiových iontů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92193cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60026
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na analýzu vzorků grafenu rozptylem nízkoenergiových iontů (LEIS). Výroba grafenových vrstev byla prováděna metodou chemické depozice z plynné fáze (CVD) na Ústavu fyzikálního inženýrství. Analýza vzorků probíhala ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) na přístroji Qtac 100. Cílem této bakalářské práce byla optimalizace technologie výroby za účelem snížení kontaminací obsažených v grafenové vrstvě.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the analysis of graphene samples by the Low Energy Ion Scattering (LEIS). The production of graphene layers is realized by the Chemical Vapor Deposition method (CVD) on the Institute of Physical Engineering. Analysis of the samples is taken place in the Central European Institute of Technology (CEITEC) by Qtac 100. The aim of this bachelor thesis is to optimize of technology in order to reduce contaminants in the graphene layer.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectgrafencs
dc.subjectCVD metodacs
dc.subjectLEIScs
dc.subjectkontaminacecs
dc.subjectdefektycs
dc.subjectgrapheneen
dc.subjectCVD methoden
dc.subjectLEISen
dc.subjectcontaminationsen
dc.subjectdefectsen
dc.titleAnalýza grafenových vrstev připravených metodou CVD pomocí rozptylu nízkoenergiových iontůcs
dc.title.alternativeLow Energy Ions Scattering analysis of graphene layers prepared by CVD technologyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-23cs
dcterms.modified2016-06-24-09:02:18cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid92193en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:08:41en
sync.item.modts2021.11.12 10:41:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKolíbal, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record