Show simple item record

Development of diesel engine injection systems

dc.contributor.advisorPíštěk, Václavcs
dc.contributor.authorSikora, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:24:10Z
dc.date.available2019-05-17T13:24:10Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSIKORA, O. Vývoj vstřikovacích systémů vznětových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92095cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60129
dc.description.abstractBakalářská práce byla zpracována jako přehledová studie pojednávající o vývoji vstřikovacích zařízení paliva pro vznětové motory. První část práce se věnuje palivovému ústrojí, která čtenáře vtáhne do všeobecné problematiky související právě s přípravou palivové směsi. Jsou zde stručně popsány jednotlivé komponenty systému a názorně vysvětleny jejich funkce. Hlavní část práce se již věnuje samotným vstřikovacím zařízením, kde jsou popsány jednotlivá technická řešení využívající se jak v minulosti, tak v současnosti. Každý systém je rozebrán z konstrukčního hlediska i jeho funkce. Poslední kapitolou je nastíněn soudobý vývoj vstřikovacích systémů a s tím spojené současné komplikace a omezení.cs
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis has been created as a study on the development of fuel injection systems for diesel engines. The first part deals with the fuel system, which describes the preparation of fuel mixture. There are brief descriptions of individual system components and explains their functions. The main part deals with the injection device, which describes the specific technical solutions used in the past and in the present. Each system is discussed from a construction point of view and its functions. The last chapter describes the contemporary development of injection systems associated with complications and limitations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvysokotlaké čerpadlocs
dc.subjectvstřikovačcs
dc.subjecttryskacs
dc.subjectvstřikovací tlakcs
dc.subjectCommon Railcs
dc.subjecthigh-pressure pumpen
dc.subjectinjectoren
dc.subjectnozzleen
dc.subjectinjection pressureen
dc.subjectCommon Railen
dc.titleVývoj vstřikovacích systémů vznětových motorůcs
dc.title.alternativeDevelopment of diesel engine injection systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-16cs
dcterms.modified2016-06-16-14:58:38cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid92095en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:26:28en
sync.item.modts2020.03.31 23:24:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBeran, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Koláček (člen) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen) Ing. David Svída, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent přednesl komisi prezentaci své závěrečné práce a odpověděl na otázky oponenta. Otázky komise: Jaký vliv mají nejnovější vstřikovací systémy na startovatelnost motoru? Zodpovězeno správně. Jak se projevuje poslední generace systémů projevuje na hlučnosti? Zodpovězeno správně. Co znamená cetanové číslo nafty, jaký je čas vznícení nafty a co je tvrdost chodu motoru? Vyjasnění pojmů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record