Show simple item record

Isolation of yeasts from the vineyard and their using in the production of wine

dc.contributor.advisorVránová, Danask
dc.contributor.authorŽdiniaková, Terezask
dc.date.accessioned2018-10-29T16:36:10Z
dc.date.available2018-10-29T16:36:10Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŽDINIAKOVÁ, T. Izolace kvasinek z vinice a jejich využití ve výrobě vína [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88861cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60328
dc.description.abstractCieľom tejto bakalárskej práce bola izolácia a identifikácia kvasiniek získaných z bobúľ vínnej révy. Kvasinky pre identifikáciu pochádzali z bobúľ odrody bieleho vína Veltlínske zelené z vinice z okolia Milotic, okres Hodnonín. Identifikácia prebehla na základe analýzy DNA s využitím metódy PCR a následne RFLP a ako restrikčné enzýmy boli použité HaeIII, HinfI, HhaI a TaqI. Hodnoty dĺžok týchto restrikčných fragmentov boli určené za použitia gélovej elektroforézy.Na zistenie genetickej podobnosti analyzovaných kvasiniek bol využitý program BioNumerics, ktorý spracoval výsledné dĺžky restrikčných fragmentov pomocou zhlukovej analýzy s využitím Jaccardových koeficientov a jednotlivé kvasinky boli následne identifikované zrovnaním s vytvorenou databázou a databázami z literárnych zdrojov.sk
dc.description.abstractThe aim of this thesis was the isolation and identification of yests obtained from the wine berries by different molecular methods. The yeasts for identification were collected from the species of Veltlínské zelené white wine from the wineyard from Milotice, district Hodonín. Identification based on analysis DNA by PCR method and followed by RFLP using restriction enzymes HaeIII, HinfI, HhaI a TaqI. To obtain values lenghts of the restriction fragments was used gel electrophoresis. For getting genetic similarity of analyzed yeasts was used BioNumerics software, that processe the results using cluster analysis using Jaccard´s coefficients and the yeasts were identified by comparing the characteristic lenghts with number of articles and educational databases.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKvasinkysk
dc.subjectidentifikáciask
dc.subjectizoláciask
dc.subjectPCRsk
dc.subjectRFLPsk
dc.subjectYeastsen
dc.subjectidentificationen
dc.subjectisolationen
dc.subjectPCRen
dc.subjectRFLPen
dc.titleIzolace kvasinek z vinice a jejich využití ve výrobě vínask
dc.title.alternativeIsolation of yeasts from the vineyard and their using in the production of wineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-16cs
dcterms.modified2016-06-16-14:40:52cs
thesis.disciplineBiotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88861en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:59:07en
sync.item.modts2021.11.10 13:42:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeTrachtová, Štěpánkask
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Obruča: Přítomnost r. Saccharomyces ? prof. Márová: Délka kultivace ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record