Show simple item record

Yeasts in wine making process

dc.contributor.advisorVránová, Danacs
dc.contributor.authorHorká, Danielacs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:45:49Z
dc.date.available2018-10-21T21:45:49Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHORKÁ, D. Kvasinky v procesu výroby vína [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88860cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60350
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá sledováním vlivu kvasinek na proces výroby vína a na jeho konečné vlastnosti. Byla provedena izolace a identifikace kvasinek ve vzorku moštu odrůdy Veltlínské zelené s využitím základních mikrobiologických operací a molekulárně-biologické metody založené na PCR – RFLP. V další části práce bylo provedeno sledování chemických změn v kvasícím moštu odrůdy Hibernal pomocí spektrofotometrických metod. Měřenými parametry bylo pH a celková antioxidační aktivita kvasícího moštu. Při výrobě vína Hibernal byla použita autochtonní kvasinka izolovaná v loňském roce v naší laboratoři z povrchu bobulí. V rámci literární rešerše byla vyhledána odborná literatura k zadanému tématu, v práci je pak stručně popsána historie vinařství, charakteristika révy vinné, morfologická stavba a chemické složení hroznů, jednotlivé fáze technologie výroby vína, závěrečné úpravy vína a principy využitých metod.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with an observation of yeasts cell influence on the wine production process and also on its final property. Yeast cell isolation and identification from Green Veltliner wine variety of grape juice were made. Basic microbiological operations and molecular – biological methods based on PCR – RFLP were used. Monitoring of chemical changes in fermented Hibernal variety of grape juice with using spectrophotometric method was carried out. The total antioxidant activity of fermented grape juice and pH were the parameters which were measured. Autochtonous yeast which was isolated fromthe berries surface in our laboratory last year was used during production of the Hibernal varienty of grape juice. Specialized literature for the chosen topic were analysed within this thesis. Moreover, history of wine production, grapewine charakteristics, morphological structure and chemical composition of grapes were desribed. Partial stages of the wine production technology, final wine modification and principles of used methods were investigated at the end of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVínocs
dc.subjectalkoholové kvašenícs
dc.subjectchemická analýza vínacs
dc.subjectPCRcs
dc.subjectPCR – RFLPcs
dc.subjectWineen
dc.subjectalcoholic fermentationen
dc.subjectchemical analysis of wineen
dc.subjectPCRen
dc.subjectPCR – RFLPen
dc.titleKvasinky v procesu výroby vínacs
dc.title.alternativeYeasts in wine making processen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2016-06-20-08:47:53cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88860en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:00:46en
sync.item.modts2020.03.30 13:17:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVítová, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Obruča: Jak se mění náboj koloidů ? Vliv kvasinky na průběh pH ? Antioxidační systém kvasinek ? dr. Mikulíková: Výběr odrůdy ? doc. Diviš: Stanovení antioxidační aktivity ? doc. Španová: Kochova zřeďovací metoda ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record