Show simple item record

Preparation and properties of porous zinc material

dc.contributor.advisorDoležal, Pavelcs
dc.contributor.authorRyšťák, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:28:01Z
dc.date.available2019-04-04T05:28:01Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationRYŠŤÁK, J. Příprava a vlastnosti porézního zinkového materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other91351cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60374
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na přípravu porézního materiálu ze zinkového prášku lisováním za studena s následným slinováním. Téma práce zahrnuje charakterizaci připraveného materiálů v závislosti na volbě zhutňovacích podmínek procesu. Objemový materiál je charakterizován fyzikálně mechanickými zkouškami, strukturou a porózitou. Řešení je zaměřeno na studium a řízení procesů při přípravě objemového materiálu a popis těchto dějů z fyzikálně-chemického hlediska s ohledem na změnu vlastností a struktury.cs
dc.description.abstractBachelor thesis is focused on preparation of bulk material prepared from zinc powder by cold pressing followed by sintering. Topic of the work includes characterization of prepared material depending on the choice of the compaction process conditions. Bulk material is characterized by physical-mechanical tests, structure and porosity. Thesis solving and focuses on study and control of processes during bulk material preparation and description of the processes from physically-chemical point of view of the structure creation and final material properties.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZinekcs
dc.subjectprášková metalurgiecs
dc.subjectlisování za studenacs
dc.subjectslinovánícs
dc.subjectporózitacs
dc.subjectmechanické vlastnostics
dc.subjectZincen
dc.subjectpowder metallurtyen
dc.subjectcold pressingen
dc.subjectsinteringen
dc.subjectporosityen
dc.subjectmechanical propertiesen
dc.titlePříprava a vlastnosti porézního zinkového materiálucs
dc.title.alternativePreparation and properties of porous zinc materialen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-11:27:25cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid91351en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:57:12en
sync.item.modts2021.11.12 19:20:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeFintová, Stanislavacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)cs
but.defenceUchazeč se ve svém vystoupení zabýval prezentací své bakalářské práce a jejích hlavních výsledků. Vystoupení bylo jak po obsahové tak po formální stránce velmi dobré, jasné a srozumitelné. Dotazy oponenta zodpověděl správně a úplně. V diskuzi se členy komise prokázal znalosti studované problematiky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record