Show simple item record

Evaluation of properties of lime mortars

dc.contributor.advisorOpravil, Tomášcs
dc.contributor.authorBabíková, Barboracs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:18Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:18Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBABÍKOVÁ, B. Hodnocení vlastností vápenných malt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other91520cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60379
dc.description.abstractPráca sa zaoberá hodnotením vlastností vápenných mált a ich následného využitia v oblasti reštaurátorstva a zachovávania historických pamiatok. Cieľom tejto práce je zostaviť hodnotiaci rad rôznych typov vápenných mált na základe porovnania ich správania pri skúškach charakteristických vlastností a odolnosti. Sledované vlastnosti ako doba tuhnutia, pevnosť v tlaku, pevnosť v ťahu za ohybu, mrazuvzdornosť, reaktivita, obsah voľného vápna a strata hmotnosti žíhaním poukazujú na využiteľnosť danej malty v rôznych podmienkach exteriéru alebo interiéru. Výsledky jednotlivých skúšok sú ďalej spracovávané a vyhodnocované.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with evaluation of properties of lime mortars and their application in field of restoration and preservation of cultural heritage. The aim of this works is to compile evaluation line of different types of lime mortars based on comparison of their behavior during testing of their characteristic properties and resistance. Studied properties like setting time, compressive strength, tensile strength in bending, frost resistance, reactivity, content of free lime, loss of mass on ignition, point to applicability of given mortar in different interior or exterior conditions. The results of individual tests are further processed and evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVápenná maltacs
dc.subjectreštaurátorstvocs
dc.subjecthydraulické vápnacs
dc.subjectvlastnostics
dc.subjectpevnosťcs
dc.subjectLime mortaren
dc.subjectrestorationen
dc.subjecthydraulic limesen
dc.subjectpropertiesen
dc.subjectstrengthen
dc.titleHodnocení vlastností vápenných maltcs
dc.title.alternativeEvaluation of properties of lime mortarsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-11:27:24cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid91520en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:57:55en
sync.item.modts2021.11.12 20:36:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŠvec, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky jasně a srozumitelně. Grafické prostředky použité v prezentaci odpovídaly požadavkům kladeným na bakalářskou práci na FCH VUT. Dotazy oponenta zodpověděla dobře, v diskuzi se členy komise projevila přiměřenou znalost zpracované problematiky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record