Show simple item record

The 20' s and 30' s avant-garde - Prague and Moscow

dc.contributor.advisorŠlapeta, Vladimírcs
dc.contributor.authorDofková, Jekaterinacs
dc.date.accessioned2019-04-04T07:21:06Z
dc.date.available2019-04-04T07:21:06Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationDOFKOVÁ, J. Avantgarda 20.-30. let - Praha a Moskva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.cs
dc.identifier.other80109cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60522
dc.description.abstractVztahy mezi českou a ruskou avantgardou nebyly dosud řádně prozkoumány, a proto cílem tohoto výzkumu bylo pochopení skutečných faktů a odhalení „bílých míst“, spojených se svérázným rozvojem avantgardní architektury v Československu a SSSR. Pomoci komparativní a historiografické analýzy, se vytvořila celková více či méně podrobná rekonstrukce dějin meziválečného období, jež byla mnohdy opačně interpretována pod politickým tlakem sovětského režimu. Disertace analyzuje vliv politického režimu na architekturu, určuje reflexi dění v sovětském svazu na názory československých architektů, prostřednictvím svědectví o vzájemných kontaktech, vzájemné kritiky a spolupráci v oblasti architektury. Práce shrnula a přinesla nové informací ohledně českých architektů, již projektovali pro SSSR, nebo rovněž tam působili. Výzkum se zakládá na archivních dokumentech, článcích ve specializovaných soudobých časopisech, polemice mezi českými a ruskými architekty.cs
dc.description.abstractThe relationship between Czech and Russian avantgarde has not been properly examined, therefore the aim of this research was to understand the real facts and uncover “ the blind spots“ connected with the specific development of avantgarde architecture in Czechoslovakia and Soviet Union. A comprehensive and moreless thorough detailed reconstruction of the interwar period has been created with the help of comparative and historiographic analysis. This period used to be interpreted quite contrarily under the political pressure of the Soviet regime. The thesis analyses the influence of the political regime on architecture, determines the reflection of the events in the Soviet Union on the opinions of Czechoslovak architects by means of testimonies about mutual contacts, mutual criticism and cooperation in the sphere of architecture. The thesis brings and concludes new information regarding Czech architects who were designing and working in the Soviet Union. The research is based on archive documents, articles from specialized contemporary magazines and debates between Czech and Russian architects.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAvantgardní architekturacs
dc.subjectRuskocs
dc.subjectČeskoslovenskocs
dc.subjectSSSRcs
dc.subjectLubomír Šlapetacs
dc.subjectAntonín Urbancs
dc.subjectFrantišek Sammercs
dc.subjectJaromír Krejcarcs
dc.subjectJosef Špalekcs
dc.subjectVladimír Němečekcs
dc.subjectJan Hromadacs
dc.subjectAvantgarde architectureen
dc.subjectRussiaen
dc.subjectCzechoslovakiaen
dc.subjectUSSRen
dc.subjectLubomír Šlapetaen
dc.subjectAntonín Urbanen
dc.subjectFrantišek Sammeren
dc.subjectJaromír Krejcaren
dc.subjectJosef Špaleken
dc.subjectVladimír Němečeken
dc.subjectJan Hromada.en
dc.titleAvantgarda 20.-30. let - Praha a Moskvacs
dc.title.alternativeThe 20' s and 30' s avant-garde - Prague and Moscowen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-08-04cs
dcterms.modified2016-08-05-12:54:26cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie architekturycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid80109en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 22:54:06en
sync.item.modts2019.05.18 16:48:27en
dc.contributor.refereeKyselka, Mojmírcs
dc.contributor.refereeUrbášková, Hanacs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record