Show simple item record

Design of dual hot-end for FDM 3D printer

dc.contributor.advisorZemčík, Oskarcs
dc.contributor.authorProuza, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:40:07Z
dc.date.available2018-10-21T16:40:07Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPROUZA, T. Návrh duální tiskové hlavy pro FDM 3D tiskárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other89236cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60527
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá studiem technologie 3D tisku, přičemž je zde blíže popsána konkrétní technologie, kterou využívají tiskárny RepRap. Uvedená technologie je testována na tiskárně typu Rebel II. Získané poznatky jsou využity při formování návrhu duální 3D tiskové hlavy. Tato duální 3D tisková hlava je navržena a vyrobena ve dvou základních variantách, přičemž první varianta odhaluje nedostatky uvedeného řešení a druhá varianta je již modifikována a testována. Z uvedeného testování je následně provedeno vyhodnocení ohledně použitelnosti, funkčnosti a ekonomického zhodnocení výroby této duální 3D tiskové hlavy.cs
dc.description.abstractThis master thesis is focused on a research in the field of 3D printing technology. During the research a particular technology, being regularly applied by the RepRap printers, is described. Mentioned technology is tested on a Rebel II printer model. The findings are applied to the dual 3D extruder design project. This dual 3D extruder is designed and made in two basic options, where the first option discovers the shortcomings and the second option is modified and tested. In the following step, assessment of applicability, functionality, as well as economic analysis of production of this dual 3D extruder is made.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRepRapcs
dc.subject3D tiskcs
dc.subjectduální tisková hlavacs
dc.subjectFDMcs
dc.subjectbowdencs
dc.subjectRepRapen
dc.subject3D printingen
dc.subjectdual extruderen
dc.subjectFDMen
dc.subjectbowdenen
dc.titleNávrh duální tiskové hlavy pro FDM 3D tiskárnucs
dc.title.alternativeDesign of dual hot-end for FDM 3D printeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2016-06-22-13:11:02cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid89236en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:00:23en
sync.item.modts2020.03.31 12:57:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSlaný, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. Dr. Ing. Libor Beneš, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Petr Navrátil (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Přibližte blíže mísení barev. 2. Úprava povrchu po 3D tisku. 3. Přibližte blíže vytištěné zkušební součásti. 4. Z jakých zdrojů jste čerpal při konstrukci? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record