Show simple item record

Security of Linux OS

dc.contributor.advisorVymazal, Michalcs
dc.contributor.authorPolách, Milancs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:55:47Z
dc.date.available2018-10-21T16:55:47Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationPOLÁCH, M. Zabezpečení operačního systému Linux [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other40003cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6054
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na možnosti lepšího zabezpečení síťového provozu opreračního systému GNU/Linux pomocí vhodného nastavení pravidel Netfilter. Byl vytvořen program pro umožnění snadné konfigurace pravidel pro ip adresy verze 4 i verze 6.Tento program umožňuje nejen nastavit jednotlivá pravidla, ale i zasáhnout do nově požadovaného provozu a rozhodnout, jak s ním bude dále pracováno. V teoretické části práce je nejdříve popsátna sítová komunikace pomocí modelu TCP/IP, dále seznámení s Netfilter a nastínění lokální bezpečnosti. V praktické částí jsou popsány jednotlivé použité technologie a metody pro tvorbu programu. Výsledkem práce je snadno ovladatelný program umožňující nastavit pravidla firewallu pro i ip adresy verze 6 s možností rozhodování o nově navazovaném síťovém provozu. operačního systému, kteří mají zájem o lepší zabezpečiní svého počítače bez znalosti Netfilter.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the possibility of better networking security operating system GNU/Linux with an appropriate set of rules Netfilter. There was established a program to allow easy configuration of rules for IP Address versions 4 and 6. This program not only allows to set individual rules, but also interfere with the newly required service and decide, how it will be further worked with. The first is the theoretical part describes the network communication with the model TCP/IP, the following is the introduction of Netfilter and outlining the local security. The practical part describes the various technologies and methods used for programming. The result of this work is easy to use program to set firewall rules for IP Address versions 6 with the possibility of deciding on the new established network traffic. The program is designed for new users of the operating system, who want to better secure their computer without the knowledge of Netfilter.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGNU/Linuxcs
dc.subjectUbuntucs
dc.subjectfirewallcs
dc.subjectiptablescs
dc.subjectNetfiltercs
dc.subjectGNU/Linuxen
dc.subjectUbuntuen
dc.subjectfirewallen
dc.subjectiptablesen
dc.subjectNetfilteren
dc.titleZabezpečení operačního systému Linuxcs
dc.title.alternativeSecurity of Linux OSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:30cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid40003en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:59:20en
sync.item.modts2020.03.31 09:05:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVychodil, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) Dr. Ing. Jiří Přibil (místopředseda) Ing. Tomáš Zeman, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Mácha, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vychodil (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceMyslíte, že naměřená zpoždění uváděná v kapitole 4.4.2 jsou způsobena programem Semag nebo je to spíše přímo použitým firewallem? Znáte nějaké konkureční alternativy Vámi vyvijeného programu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record