Show simple item record

Regression Analysis of Spatially and Time Distributed Data

dc.contributor.advisorBednář, Josefcs
dc.contributor.authorRosecký, Martincs
dc.date.accessioned2016-05-31T08:54:45Z
dc.date.available2016-05-31T08:54:45Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationROSECKÝ, M. Regresní analýza prostorově a časově distribuovaných dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other93201cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60558
dc.description.abstractV práci byly shrnuty poznatky z oblasti prognózování komunálního odpadu (KO). Byly popsány základní informace týkající se lineární regrese a korelační analýzy. Byla provedena analýza vlivů dostupných faktorů na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP). Výsledné modely objasňují až 99 % variability. Modely pro množství odpadu na osobu vysvětlují 12 až 75 % variability. Variabilita KO na osobu vysvětlená modelem je cca o 20 % menší, než u srovnatelné studie, která však používá běžně nedostupná data. Modely jsou pro oblast odpadového hospodářství (OH) použitelné a jejich zdánlivá jednoduchost je v praxi výhodou.cs
dc.description.abstractThis thesis summarizes findings about municipal solid waste (MSW) forecasting. Basic information about linear regression and correlation analysis were described. Analysis of influencing factors was realized on municipality with extended competence level. The resulting models explain up to 99 % of variability. Final models of MSW per capita explain between 12 and 75 % of variability. Variability explained by model of MSW per capita is lower by 20 % than comparable study which however uses data that are not usually available. Models can be used in waste management and their simplicity is benefit for real usage.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlineární regresecs
dc.subjectlineární regresní modelcs
dc.subjectkorelační analýzacs
dc.subjectkomunální odpadcs
dc.subjectlinear regressionen
dc.subjectlinear regression modelen
dc.subjectcorrelation analysisen
dc.subjectmunicipal solid wasteen
dc.titleRegresní analýza prostorově a časově distribuovaných datcs
dc.title.alternativeRegression Analysis of Spatially and Time Distributed Dataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.extent1.23 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2016-06-21-15:10:04cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid93201en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:08:06en
sync.item.modts2021.11.12 13:51:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHübnerová, Zuzanacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Zuzana Hübnerová, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (člen) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record