Now showing items 30-49 of 439

 • Deformačně-napěťová analýza tenkostěnné skříně vystavené rázovému zatížení od výbuchu 

  Tatalák, Adam
  Předkládaná diplomová práce se zabývá deformačně-napěťovou analýzou zjednodušeného modelu tenkostěnné transformátorové skříně vystavené rázovému zatížení od elektrického výbuchu. Ten je v tomto případě nahrazen výbuchem ...
 • Deformační a napěťová analýza lebečního fixátoru 

  Chamrad, Jakub
  To, jak se bude implantát chovat v lebce, je velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje jeho funkci. K ovlivnění dochází především vnějšími silami a nitrolebečním tlakem. Tato zatížení mohou způsobit pohyb implantátu a ...
 • Depozice Al a AlN ultratenkých vrstev na křemíkový a grafenový substrát 

  Řihák, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a analýzou ultratenkých vrstev hliníku a nitridu hliníku. Vrstvy byly připraveny depozicí z efuzních cel navržených v rámci předchozí bakalářské práce autora. Jejich konstrukce a ...
 • Depozice Ga a GaN nanostruktur na vodíkem modifikovaný grafenový substrát 

  Bárdy, Stanislav
  V tejto práci sme sa venovali štúdiu gália na graféne. Depozície Ga boli vykonané použitím Molekulárnej zväzkovej epitaxie. Pozorovali sme Ramanovo zosilnenie a posun píkov spôsobený individuálnymi Ga ostrovčekmi. Simulácia ...
 • Design autonomního zemědělského kombajnu 

  Tomčík, Dominik
  This master‘s thesis is focused on design of autonomous agricultural combine regards on future development of these machines. The main goal is to create characteristical look, which will link to an autonomous combine.
 • Design elektrické lokomotivy 

  Chropovský, Jiří
  Tématem této diplomové práce je design elektrické lokomotivy, konkrétně univerzálního samostatného tahače určeného k tažení osobních vagónů nebo průmyslových souprav. Cílem designu je navrhnout ucelený stroj, který respektuje ...
 • Design elektrického invalidního vozíku 

  Schlosserová, Magdalena
  Cílem této diplomové práce je návrh elektrického invalidního vozíku. Design je vytvořen na základě studie historických a současných kompenzačních pomůcek pro hendikepované s ohledem na estetické, ergonomické a technické ...
 • Design elektrického skútru 

  Oujezdský, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je design elektrického skútru cílený na inovativní přístup k návrhu s technickými, estetickými, ergonomickými a ekologickými požadavky. Hlavním cílem designu je navržení praktického a tvarově ...
 • Design lampy pouličního osvětlení se solárním napájením 

  Bulatova, Dinara
  Cílem diplomové práce se stane návrh designu solárního pouličního osvětlení, které bude splňovat nároky na design v 21. století. Přípravné analýzy ukáží možné směry, kterými by se měl úspěšný design zvoleného projektu ...
 • Design lékařského ultrazvukového přístroje 

  Nováková, Monika
  Tématem této diplomové práce je design lékařského ultrazvukového přístroje. Práce se zabývá novým pohledem na kompozici a tvarové řešení ultrazvukového přístroje při respektování technických a ergonomických požadavků. Cílem ...
 • Design malotraktoru 

  Výlet, David
  Cílem mé diplomové práce je návrh komplexního designu malotraktoru, který bude splňovat současné technologické a konstrukční inovační prvky s ohledem na celkový atraktivní visuální styl. V teoretické části jsem prozkoumal ...
 • Design městského elektromobilu 

  Soušek, Vít
  Tato práce se zabývá designem městského elektromobilu. Její analytická část popisuje vývoj designu tohoto vozidla a následně porovnává technické možnosti řešení a vizuální podobu současné produkce. Hlavním cílem práce je ...
 • Design městského elektromobilu 

  Lakomý, Vlastimil
  Tématem této diplomové práce je design městského elektomobilu. Můj cíl je vytvořit koncept vozidla, které bude v sobě spojovat výhody užitkových vozidel a malých městských osobních elektromobilů. Ve své diplomové práci se ...
 • Design mobilního vysokotlakého čističe 

  Janeczek, Vojtěch
  Tématem diplomové práce je návrh mobilního vysokotlakého čističe, který není závislý na vnějších zdrojích energie ani pracovního média – tedy vody. Jeho kompaktní rozměry a hmotnost mají zajistit možnost tažení za osobním ...
 • Design obojživelného obytného vozidla 

  Pavliš, Michael
  Tato diplomová práce se zabývá designem obojživelného obytného vozidla. Produkt je nejdříve analyzován z designérské, marketingové a technické stránky. Poté je na základě zhodnocení problémů vyplývajících z analýzy navržen ...
 • Design obytného modulu 

  Bláhová, Romana
  Tématem této diplomové práce je analýza a návrh designu obytného modulu, který bude respektovat funkční, konstrukční, technologické, estetické a ergonomické zákonitosti. Návrh se zaměřuje na nové tvarové řešení obytných ...
 • Design panoramatického zubního rentgenu 

  Juráňová, Zuzana
  Tématem této diplomové práce je design panoramatického zubního rentgenu. Hlavním přínosem je nový pohled na ergonomické řešení pacienta i obsluhy. Cílem je vytvořit přístroj s inovativním zakomponováním sezení pro pacienta, ...
 • Design podlahového mycího stroje pro sedící obsluhu 

  Badin, Jakub
  Tématem této diplomové práce je design podlahového mycího stroje pro sedící obsluhu. Práce se zabývá vlastním návrhem designu, který je založen na poznatcích z analýzy současného stavu poznání.
 • Design protézy dolní končetiny pro děti 

  Malátková, Hana
  Tématem této diplomové práce je design protézy dolní končetiny pro děti. Práce se zabý¬vá vlastním návrhem designu transtibiální protézy pro děti, která splňuje základní tech¬nické, ergonomické i sociální požadavky s ohledem ...
 • Design prvků městského mobiliáře 

  Ondráček, Michal
  Obsahem diplomové práce je návrh série prvků městského mobiliáře. Vychodiskem je modulové řešení prvků se schopností adaptace do různych prostředí. Projekt pracuje s myšlenkou originality pojetí veřejného prostoru a vytváření ...