Now showing items 343-362 of 439

 • Technické vylepšení obráběcího stroje NAKAMURA – TOME 

  Novák, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh technického vylepšení vybraných konstrukčních skupin CNC soustružnického stroje. Konstrukční skupiny jsou vybrány na základě praktických poznatků uživatele a autora z provozu stroje. Ke ...
 • Technologie frézování na CNC obráběcím centru metodou VoluMill 

  Kakáč, Martin
  Diplomová práce se zabývá technologickou přípravou výroby na CNC obráběcím centru, vybaveném řídicím systémem FANUC. Ve spolupráci s firmou AB KOMPONENTY s.r.o. se využívá CAM software GibbsCAM a její nadstavby VoluMill. ...
 • Technologie výroby plastového držáku střešního nosiče 

  Nevřivý, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy pro výrobu plastového držáku střešního nosiče. Nejprve je proveden rozbor dané součásti, kde je vysvětlena funkce daného dílu a stanovení nutných požadavků, které musí ...
 • Technologie výroby plastového stínítka lampičky 

  Čajan, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem technologie vstřikování plastového dílce stínítka lampičky z polykarbonátu značeného Lexan 925 do vstřikovací formy horkou vtokovou soustavou. Nejprve je předloţena literární studie ...
 • Technologie výroby tělesa konektoru z recyklátu 

  Brhel, Michal
  Výzkum vypracovaný během studia magisterského studia oboru Strojírenská technologie se zabývá použitím recyklovaného plastu při vstřikování plastů a jeho vlivem na mechanické vlastnosti výlisku. Zkoumané těleso je výrobkem ...
 • Tenzometrické závěsy kol Formule Student 

  Stariak, Gabriel
  Diplomová práca sa zaoberá skúmaním síl pôsobiacich z vozovky na pneumatiky. Cieľom je návrh a zostavenie meracieho reťazca, ktorý sníma sily v zavesení nápravy. Zaoberá sa zostavením matematického modelu, naviac detailne ...
 • Tepelné a světelné poměry u automobilového světelného zdroje nové generace 

  Zachar, Martin
  Táto práca sa zaoberá automobilovými svetlometmi, so zameraním na rozloženie tepelného poľa a jeho vplyvu na tepelné namáhanie materiálu, rozoberá ich históriu, druhy a v súčastnosti prebiehajúci vývoj. Práca v krátkosti ...
 • Tepelné čerpadlo vzduch - voda 

  Ratsam, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na tepelná čerpadla jako zařízení využívající zdroje nízkopotenciálního tepla pro vytápění objektů. Jsou zde charakterizovány jednotlivé druhy těchto zařízení podle principu činnosti a využívaných ...
 • Tepelné zpracování nástrojových ocelí 

  Tobolík, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi ledeburitické chrom-vanadové nástrojové oceli po tepelném zpracování. Teoretická část obsahuje charakterizaci ledeburitických ocelí, možnosti jejich výroby a tepelného zpracování. ...
 • Tepelný výpočet ohřevné trubkové pece 

  Sénáši, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce je posouzení vlastností zjednodušeného tepelného výpočtu ohřevné trubkové pece, publikovaného v časopise Applied Energy v roce 2010 a jeho aplikace na konkrétní průmyslové případy. V práci je ...
 • Termálně-strukturální analýza válce čtyřdobého spalovacího motoru 

  Ptáček, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení výpočtového modelu řešeného pomocí metody konečných prvků a zjištění míry vlivu jednotlivých zatížení způsobujících deformaci válce čtyřdobého spalovacího motoru. Nejprve je ...
 • Termografie ve strojírenství 

  Koten, Jakub
  Tato práce se zabývá bezkontaktním měřením povrchových teplot. První část se věnuje vysvětlení základních pojmů, principů a způsobů měření teploty. Dále je zpracován přehled termovizních kamer využitelných v průmyslu. V ...
 • Teslova bezlopatková turbina 

  Lokaj, Jakub
  Diplomová práce se zabývá popisem konstrukcí bezlopatkového stroje označovaného jako Teslova turbína. Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část zahrnující konstrukci a experimentální měření vyrobeného modelu ...
 • Testování lepených ocelových plechů s povlakem zinku 

  Zedníček, Zbyněk
  Cílem této diplomové práce je návrh vybraných zkoušek pro lepené spoje u zadaného ocelového plechu s povlakem zinku v laboratorních podmínkách a získání parametru o lepeném spoji pro aplikaci v průmyslové praxi. V práci ...
 • Testování sportovního automobilového odpružení 

  Čípek, Pavel
  Tato práce se zabývá testováním sportovního automobilového odpružení, resp. testováním rychlého magnetoreologického tlumiče v semiaktivním závěsu odpovídajícímu čtvrtinovému modelu automobilu. Použitý rychlý magnetoreologický ...
 • Testování tepelných vlastností rukavic pomocí tepelného manekýna 

  Pidrová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá testováním tepelných vlastností rukavic pomocí tepelného manekýna. V první části je uvedena rešerše vztahující se k dané problematice, společně s odvozením výpočetního vztahu použitého pro měření. ...
 • Torzní tuhost rámu vozidla Formule Student 

  Petro, Pavol
  Táto práca sa zaoberá konštrukčným návrhom šasi vozidla Formula Student. Okrem návrhu samotného rámu rieši aj uloženie všetkých časti zavesenia, ako sú ramena, vahadla, tlmiče. Pri tomto konštrukčnom návrhu sú použité ...
 • Transformace optimalizačních modelů s aplikacemi 

  Rychtář, Adam
  Diplomová práce se zabývá aktuální rozsáhlou problematikou odpadového hospodářství na území České republiky. V návaznosti na existující softwarové implementace se autor soustřeďuje na postupný vývoj pokročilých modelů ...
 • Tvorba a aplikace algoritmů pro odhad modálních parametrů v časové oblasti a studie jejich citlivosti na okrajové podmínky 

  Jakuš, Matúš
  Cieľom tejto diplomovej práce je predstavenie Experimentálnej modálnej analýzy a štúdium a použitie algoritmov pre výpočet modálnych parametrov z odmeraných vibrácií pri Experimentálnej modálnej analýze. Bodom záujmu sú ...
 • Tvorba magnetických nanostruktur pomocí EBID a optimalizace jejich chemického složení a morfologie 

  Vyroubal, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá depozicí kobaltových nanostruktur pomocí metody EBID. V práci je nejprve shrnuto teoretické pozadí procesu depozice elektronovým svazkem. Experimentální část se věnuje optimalizaci procesu ...