Now showing items 422-439 of 439

 • Zařízení na výrobu vlákna z termoplastu PET pro použití k 3D tisku metodou FDM 

  Kotačka, Petr
  Tato diplomová práce řeší návrh zařízení na výrobu vlákna z termoplastu PET pro použití k 3D tisku metodou FDM. Je zde proveden stručný přehled metod zpracování plastů, dále je zde zahrnut konstrukční návrh zařízení s ...
 • Zařízení pro děrování profilů 

  Hudeček, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí děrovacího zařízení na děrování kontinuálně extrudovaného plastového profilu. Toto zařízení je součástí větší výrobní linky. V teoretické části této práce nalezneme úvod do extruze ...
 • Zařízení pro měření tepelného odporu rukavic 

  Pelikán, Jakub
  Tato práce řeší dnes již zcela běžnou problematiku ochrany zdraví při práci. Konkrétně ochranu lidské ruky při práci v extrémně chladném prostředí. Jedná se o rozbor materiálu vhodného pro sestavení umělé ruky, schopné ...
 • Zařízení pro vstřikování plastů 

  Ličko, Ľubomír
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom zariadenia pre vstrekovanie plastov. V práci sa rozoberá aktuálny stav technológie pre vstrekovanie plastov. Následne je prevedený konštrukčný návrh horizontálneho vstrekovacieho ...
 • Zbytková únavová životnost modelové vlakové nápravy 

  Netopil, Vladimír
  Cílem této diplomové práce je odhadnutí zbytkové únavové životnosti modelové vlakové nápravy. Primárně se práce zaměřuje na určení součinitele intenzity napětí, který je hlavní veličinou pro určení zbytkové únavové životnosti. ...
 • Zefektivnění výroby držáku jehelní tyče 

  Paděra, Radek
  Diplomová práce se zabývá výrobou součásti držáku jehelní tyče pro firmu MINERVA BOSKOVICE, a.s. za účelem návrhu zefektivnění výroby. První část diplomové práce je věnována rozboru použitých technologií na výrobu součásti. ...
 • Zefektivnění výroby součástky do leteckého motoru 

  Bula, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá inovací technologického postupu odlitku s názvem Podpora ventilátoru ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. První část diplomové práce je zaměřena na funkci součásti Podpora ventilátoru z ...
 • Zhodnocení termomechanického chování perspektivních jaderných paliv při havárii s vnosem reaktivity 

  Halabuk, Dávid
  Táto diplomová práca sa zaoberá simulovaním termomechanického chovania jadrového paliva tlakovodných reaktorov pri havárii s vnosom reaktivity. Veľká časť práce je zameraná na skúmanie dejov, ktoré pri havárii nastávajú, ...
 • Zjednodušení procesů firmy KSK Kuřim 

  Sekerová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zjednodušováním podnikových procesů. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy jako podnik či proces, dále jsou uvedeny vybrané metody řízení firem – TPS, KAIZEN, 5S, Six Sigma a ...
 • Zkoušky řezivosti vyměnitelných břitových destiček pro obrábění kolejových součástí 

  Szczygiel, Pavel
  Práce se zabývá opotřebením vyměnitelných břitových destiček během obrábění železničních náprav ve společnosti BONATRAS GROUP a.s. Popisuje technologický postup výroby v této společnosti a základní druhy opotřebení břitových ...
 • Zlepšení hydraulických vlastností vírových turbin 

  Kůrečka, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem geometrie lopatek oběžného kola vírové turbíny pro různě hustou lopatkovou mříž na dané parametry Q11 = 1,9 [m3s-1], n11 = 170 [min-1], H = 2,5 m , a  = 0,8., s cílem zjistit, jak se ...
 • Zlepšování parametrů prototypu mycí samosběrací nástavby 

  Vraspír, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá vývojovými etapami prototypu Mycí samosběrací nástavby. V teoretické části jsou popsány komunikace z hlediska znečištění, jednotlivé typy používaných čistících strojů, popis metod a podrobný ...
 • Zpracování slitin mědi pomocí technologie selective laser melting 

  Kočica, Martin
  Práce se zabývá nalezením vhodné slitiny mědi pro zpracování technologií SLM a určením technologických parametrů vedoucí k relativní hustotě blízké plnému materiálu. Teoretická část práce uvádí náhled do problematiky ...
 • Zvedací plošina 

  Dítě, Michal
  Tato práce se zabývá přehledem různých typů konstrukcí zvedacích plošin. Navržením konstrukce několika zvedacích plošin s různými pohony plošiny, s nosností 800 kg a zdvihem 700 mm. A porovnáním těchto řešení. Vybráním ...
 • Zvyšování řezivosti maticových závitníků pomocí povlaků 

  Krejska, Martin
  V první části této práce jsou definovány základní parametry závitů a typy závitů. Dále jsou popsány druhy nástrojů, nástrojových materiálů a řezných sil. Závěrečná část práce se zabývá analýzou průběhu řezných sil, analýzou ...
 • Zvyšování tepelných, elektrických a mechanických vlastnosti bezpečnostních brzd 

  Zermegh, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá podrobným rozborom elektromechanických bŕzd, používaných v krízových situáciách pre zastavenie elektrických motorov. Vplyv okolitého prostredia, zlý návrh materiálov, alebo konštrukčných parametrov ...
 • Zvýšení bezpečnosti přistávacího manévru 

  Zedníček, Václav
  Diplomová práce se zabývá metodikou, bezpečností a chybami pilotů při přistávacím manévru. Obsahuje statistiku a rozbory nehod při přistání letounů do maximální vzletové hmotnosti 5700 kg. Dále se zabývá metodami odhadu ...
 • Zvýšení efektivity výroby na linkách MCA s pájecími roboty 

  Hajný, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zvýšení efektivity výrobních linek s pájecími roboty. V úvodu této práce je popis výrobku a současného procesu. Dále jsou zde varianty konstrukčního řešení pájecích paletek a výběr ...