Now showing items 1-20 of 396

 • Návrh technologie obrábění strojních součástí pro kusovou výrobu v soukromé firmě 

  Bužek, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na využití automatizace v kusové a malosériové výrobě v soukromé firmě. Úvodní část se zaobírá popisem projektu a výběrem představitelů, pro které se bude projekt vytvářet. Následuje porovnání ...
 • Návrh vřetene obráběcího stroje 

  Zapletal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vřetene pro malou tříosou frézku. První část práce obsahuje rešerši v oblasti frézovacích vřeten a přehled několika vřeten od různých výrobců. Druhá část se zabývá výpočtem potřebných ...
 • Studium kvality řezu hliníkových a Cu slitin při tavném řezání v závislosti na procesních parametrech při laserovém dělení s využitím YbYAG vláknového laseru 

  Pilarčík, Edmund
  Diplomová práca pojednáva o laserovom rezaní farebných kovov na vláknovom Yb:YAG laseri a vyhodnocovaní drsnosti vzorkov rezných hrán. Pri zhotovení vzorkov z hliníku Al 99,5, bezkyslíkatej medi Cu – DHP a mosadze CuZn37 ...
 • Návrh zrychlovací hlavy pro vřeteník horizontální vyvrtávačky 

  Tocháček, Jakub
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem zrychlovací hlavy pro vřeteník horizontální vyvrtávačky společnosti FERMAT. Práce obsahuje rešeršní část, která je zpočátku věnována horizontálním vyvrtávačkám, jejich příslušenství ...
 • Zefektivnění výroby součástky do leteckého motoru 

  Bula, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá inovací technologického postupu odlitku s názvem Podpora ventilátoru ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. První část diplomové práce je zaměřena na funkci součásti Podpora ventilátoru z ...
 • Posouzení opotřebení extrahovaných polyetylenů TEP kyčle pomocí optických metod 

  Přikryl, Adam
  Cílem této diplomové práce bylo navržení experimentální metodiky pro analýzu opotřebení extrahovaných polyetylenových kyčelních náhrad. Navrhovaná metodika využívá optického 3D scanneru s optickým profilometrem pro analýzu ...
 • Design vysokozdvižného vozíku 

  Pavla, Jozef
  The main subject of this master‘s thesis is a design of a four-wheel electric forklift focused on an innovative approach to technical, aesthetical, ergonomical and ekological requirements. The aim is to create a concept ...
 • Konstrukce zařízení pro měření charakteristik pneumatiky 

  Pacut, Patrik
  Cílem této práce je výběr metody a návrh měřícího zařízení pro experimentální identifikaci směrových vlastností pneumatiky pro osobní automobily. První část popisuje směrové charakteristiky pneumatik a metody jejich měření. ...
 • Vývoj 3D FDM tiskárny implementace na trh 

  Bouchal, Petr
  Výsledkem diplomové práce je vytvoření přehledu dostupných 3D tiskových technologií, zkonstruovaná 3D FDM tiskárna včetně instruktážního návodu na její sestavení a návrh obchodního modelu.
 • Vliv konvenčních kompenzací na volumetrickou přesnost obráběcího stroje 

  Žák, Zdeněk
  Diplomová práce řeší vliv konvenčních kompenzací na volumetrickou přesnost CNC obráběcího stroje. Jedná se tedy o praktickou výzkumnou práci, kde jsou v teoretickém úvodu zmíněny požadavky na obráběcí stroje, druhy chyb, ...
 • Výroba olejové vany 

  Šupa, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby olejové vany do osobního auta hlubokým tažením. Součást bude vyrobena z hlubokotažného ocelového plechu třídy 11 305 (DC04). Na základě výpočtů a studia příslušné literatury o ...
 • Obslužná plošina horizontální vyvrtávačky 

  Šebela, Michal
  Cílem předložené diplomové práce je vytvořit konstrukční návrh obslužné plošiny horizontální vyvrtávačky. Vstupními parametry jsou rozměry kabiny, délka a rychlost zdvihu a výsuvu. Nejdříve je řešeno konstrukční uspořádání ...
 • Návrh konstrukce vibrační třídičky odpadu 

  Taska, Abraham
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce vibrační třídičky nábojnic. Práce obsahuje teoretickou část charakterizující různé typy třídiček nábojnic a dále popisuje princip třídění pomocí vibrační třídičky. Praktická ...
 • Posouzení traverzy mostového magnetového jeřábu 15t 

  Bartušek, Filip
  Diplomová práce se zabývá některými částmi mostového magnetového jeřábu o jmenovité nosnosti 15 tun. Tento jeřáb je určen pro provoz v ocelárně k manipulaci se sochory pomocí magnetů zavěšených na traverze. Tato práce je ...
 • Dynamické vlastnosti obrobku při soustružení 

  Nádvorník, Vít
  Diplomová práce obsahuje teoretický rozbor problematiky vibrací vznikajících při soustružení, způsoby jejich eliminace, měření dynamické poddajnosti a modálních parametrů. Cílem experimentální části je zjistit vliv materiálu ...
 • Návrh kotle na spoluspalování zemního plynu a vysokopecního plynu 

  Šebela, Jakub
  Cílem diplomové práce je vypracování návrhu kotle na spoluspalování vysokopecního a zemního plynu. V první fázi je proveden stechiometrický výpočet pro směs plynů. Následuje návrh spalovací komory a návrh jednotlivých ...
 • Vývoj tlakového spínače pro kolejová vozidla 

  Havelka, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce tlakového spínače s nastavitelnou hysterezí. V rámci práce je zpracován stručný úvod do teorie stlačeného vzduchu a tlakových spínačů, dále proběhla rešerše současné nabídky ...
 • Předběžný návrh malého dvoumístného vrtulníku 

  Junas, Milan
  Diplomová práca sa zaoberá témou predbežného návrhu malého dvojmiestneho vrtuľníka s piestovým motorom. Cieľom nie je navrhnúť vrtuľník v celej miere jeho problematiky, preto boli zvolené len vybrané problémy, ktoré je ...
 • Úpravy střižných postupových nástrojů 

  Dziuban, Jiří
  Diplomová práce se zabývá stanovením a odstraněním příčin kvalitativních problémů při výrobě konektorů a drobných elektronických součástek pro automobilový průmysl. Zhotovení těchto komponentů se provádí tvářením ve střižných ...
 • Testování sportovního automobilového odpružení 

  Čípek, Pavel
  Tato práce se zabývá testováním sportovního automobilového odpružení, resp. testováním rychlého magnetoreologického tlumiče v semiaktivním závěsu odpovídajícímu čtvrtinovému modelu automobilu. Použitý rychlý magnetoreologický ...