Now showing items 21-27 of 27

 • Výroba a všeobecné použití slinutých karbidů 

  Světelský, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je popsat výrobu slinutých karbidů a jejich následné povlakování. Dále má tato práce ukázat použití různých druhů slinutých karbidů na určité obráběné materiály a porovnat je.
 • Výroba čepu pro šnekový dopravník 

  Drmota, Josef
  Cílem této bakalářské práce je sestavení technologického postupu výroby součásti „čep pro šnekový dopravník“ a jeho následná výroba. V první části je zvolen vhodný materiál a navržen polotovar pro výrobu součásti. Následuje ...
 • Výroba modelového zařízení pro odlitek čerpadla 

  Suchomel, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh slévárenské technologie, návrh a výrobu modelového zařízení pro odlitek čerpadla z šedé litiny ČSN 42 2420. V praktické části je zpracován návrh technologie a modelového zařízení ...
 • Výroba součásti příruba 

  Duda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá kusovou výrobou požadované součásti v podmínkách konkrétní strojírenské firmy, která se zabývá konstrukcí a výrobou strojů na míru. Součástí práce je rozbor součásti včetně popisu funkce ...
 • Výroba součásti s kombinací různých technologických procesů 

  Borek, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout výrobu součásti s využitím několika technologických procesů. V řešeném projektu se jedná o stahovací přípravek kulových čepů řízení osobních automobilů. Mezi nejdůležitější části ...
 • Výroba speciální distanční podložky vodním paprskem 

  Novotný, Adam
  Předkládaná práce na téma „Výroba speciální distanční podložky vodním paprskem“ pojednává o problematice progresivní nekonvenční technologie řezání vodním paprskem, popisuje proces řezání vzorků technologií AWJ ve firemních ...
 • Výroba vzorku plazmového řezacího stroje 

  Klepárník, Ivo
  V této práci je řešena problematika plazmového řezání. Pojednává o principu, výhodách a nevýhodách plazmového řezání. Dále se zabývá konstrukci plazmového stroje s vytipováváním komponentů potřebných k polohování strojního ...