Now showing items 21-40 of 593

 • Výroba nastavitelné in-line brusle 

  Sulovský, Marek
  Práce se zabývá návrhem nastavitelné in-line brusle na různou velikost osobních bot. Uživatel si tak může nastavit délku dané brusle k vlastní botě. Proměnlivá délka pokryje až 3 velikosti bot, které se šijí různě dlouhé. ...
 • Použití biogenních jádrových pojiv při výrobě odlitků pro automobilový průmysl 

  Vymyslický, Jakub
  Tato práce se zabývá slévárenskými pojivy a je úzce zaměřena na biogenní pojiva použitelná při výrobě odlitků pro automobilový průmysl. V úvodní části práce je vypracován stručný přehled všech formovacích a jádrových směsí ...
 • Výroba a všeobecné použití slinutých karbidů 

  Světelský, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je popsat výrobu slinutých karbidů a jejich následné povlakování. Dále má tato práce ukázat použití různých druhů slinutých karbidů na určité obráběné materiály a porovnat je.
 • Rešeršní studie zubních implantátů zaváděných do horní čelisti 

  Navrátilová, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena řešeršní studii zubních implantátu v horní čelisti. Horní čelist je specifická kvalitou kostní tkáně a množstvím prostoru, který poskytuje pro im- plantaci. Práce uvádí možné problémy při ...
 • Analýza vybraných metod pro řešení krutu tyčí s nekruhovým příčným průřezem 

  Mach, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných metod pro řešení krutu tyčí s nekruhovým příčným průřezem. Práce je rozdělena na dvě části část rešeršní a část výpočtová. V první části byly zavedeny všechny potřebné ...
 • Plynové tepelné čerpadlo 

  Kulich, Marek
  Bakalárska práca sa v teoretickej časti zaoberá princípom funkcie tepelných čerpadiel, efektivitou a ich rozdelením podľa typu obehu a zdroja tepla. Ďalšia časť je venovaná technickej rešerši komerčne dostupných plynových ...
 • Pásový dopravník 

  Hoferek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá funkčním výpočtem pásového dopravníku a jeho následnou konstrukcí. Cílem práce je vytvoření výkresové dokumentace a rozbor přepravovaných materiálů. Dále se tato práce zabývá konstrukcí prvků, ...
 • Simulace tříbodového ohybu pěnových laminátů 

  Kelecsényi, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzniku a šírenia poruchy trámikov jadra kompozitu, z keramickej peny s homogénnou štruktúrou, tvorenou pomocou Kelvinovej bunky s otvorenou pórovitosťou, pri namáhaní trojbodovým ...
 • Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu slitiny TiAl6V4 

  Fišara, Šimon
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zkoumání vlivu tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti titanové slitiny Ti6Al4V. V první části teoretické rešerše jsou shrnuty základní poznatky o titanu a jeho ...
 • Využití mobilních robotů v zahradnictví 

  Kalvoda, Lukáš
  V této bakalářské práci se zabývám užitím robotů v domácnosti, především tedy na zahradě. Cílem práce je nejprve naznačit co si pod pojmem robotika vůbec máme představit, stanovit nynější problémy robotiky, jak v České ...
 • Hnací ústrojí jednoválcového motoru 

  Vašek, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení vyvážení klikového ústrojí u pohonné jednotky ve vozidle kategorie Formule Student. Jedná se o dva motory sériové výroby Husaberg FE 570, Husaberg FE 510. Dále se jedná o další dvě ...
 • Vizualizace vektorů magnetického pole v reálném čase 

  Kaplan, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro vizualizaci vektorů magnetického pole v reálném čase. Informaci o magnetickém poli zprostředkovávají senzory magnetické indukce, jejichž výstupní data jsou zpracována ...
 • Opotřebení tvrdých povlaků 

  Černý, Libor
  Tato bakalářská práce vznikla za účelem popisu základních technologických metod určených pro výrobu tvrdých povlaků. Aplikace tvrdých povlaků se provádí především z důvodu zlepšování tribologických vlastností součástí v ...
 • Únavové vlastnosti materiálů vyráběných technikou SLM 

  Hanáček, Josef
  Práce se zabývá popisem metody SLM („Selective Laser Melting“), která se řadí mezi metody ALM („Additive Layer Manufacturing“). V první části jsou rozebrány obecné zákonitosti o únavě materiálu a metodě SLM. V druhé části ...
 • Konstrukce pojezdu pro ocelovou nožku do stanice vulkanizačního lisu 

  Žáček, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh pojezdové konstrukce pro automatické přemístění ocelové nožky do stanice vulkanizačního lisu obuvi. Teoretická část práce popisuje historické mezníky výroby obuvi včetně strojního ...
 • Nekonvenční slinování pokročilých keramických materiálů 

  Suchý, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá nekonvenčními metodami slinování pokročilých keramických prášků. V první části práce byla provedena teoretická literární rešerže o slinování keramických materiálů a mechanismech samotného ...
 • Stříhání jako dokončovací operace 

  Bednář, Martin
  Práce předkládá návrh technologie výroby výstřižku operací přistřihování. Součást je zhotovena z ocelového plechu jakosti 11 321. Na základě literární studie problematiky přistřihování a výpočtů bylo navrženo přistřihování ...
 • Vyhodnocení obrazů proudění z ventilační vyústky 

  Cvrkal, Richard
  Tato práce se zabývá vyhodnocováním získaných obrazů proudů z ventilační vyústky osobního automobilu. Zviditelnění proudu bylo využito vizualizace kouřem. Snímky tří různých kvalit byly detekovány dvěma metodami. Byla ...
 • Přívěs za jízdní kolo 

  Polák, David
  Tato práce se zabývá přehledem přívěsných vozíků za kolo, které jsou dostupné na trhu a konstrukčním řešením vlastního vozíku pro kombinovanou přepravu. Dále obsahuje platnou legislativu pro provoz na pozemních komunikacích, ...
 • Alternativní výroba přípravku pro tvarování plastové trubky s využitím 3D tisku 

  Tretera, Robin
  V této bakalářské práci je provedeno porovnání variant výroby tvarovacího přípravku pro tvarování plastové trubky. Jedná se o ruční výrobu v porovnání s technologií 3D tisku, konkrétně metodou DMLS. Popsána je vyráběná ...