Now showing items 21-40 of 548

 • Výroba součásti příruba 

  Duda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá kusovou výrobou požadované součásti v podmínkách konkrétní strojírenské firmy, která se zabývá konstrukcí a výrobou strojů na míru. Součástí práce je rozbor součásti včetně popisu funkce ...
 • Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Ulm, Daniel
  Tato práce se zabývá technologií Rapid prototyping a jejím využitím ve slévárenství. Je rozdělena do dvou základních částí. V první části jsou rozebrány základní principy vybraných metod technologie Rapid prototyping. Druhá ...
 • Návrh rámu tvářecího stroje 

  Hodonský, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je rešerže v oblasti tvářecích strojů, dále konstrukční návrh rámu stroje a jeho návrhový výpočet. Pro navrhnutý rám stroje se zhotoví potřebná výkresová dokumentace. Na závěr podrobíme vymodelovaný ...
 • Návrh rámu celoodpruženého horského kola 

  Zvozil, Ondrej
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom rámu celoodpruženého horského bicykla. Na počiatku rozdeľuje horské bicykle do kategórii, popisuje funkciu tlmiča a objasňuje problematiku návrhu kinematiky rámu a jeho charakteristík s ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Sitek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním rodinného domu kotly na tuhá paliva. V první části popisuje nejpoužívanější tuhá paliva, jejich složení, vlastnosti a princip spalování. Následuje část o kotlích na tuhá paliva, ...
 • Výroba a všeobecné použití slinutých karbidů 

  Světelský, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je popsat výrobu slinutých karbidů a jejich následné povlakování. Dále má tato práce ukázat použití různých druhů slinutých karbidů na určité obráběné materiály a porovnat je.
 • Tavící agregáty ve slévárnách 

  Toufar, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je popis vlastností a chod vybraných tavících agregátů ve slévárnách. Stručně byla popsána historie zpracování kovů a vývoj tavících agregátů. Na základě poznatků bylo provedeno rozdělení tavících ...
 • Výzkum procesních parametrů pro výrobu strukturovaného materiálu technologií Selective Laser Melting 

  Richter, Vladislav
  Selective laser melting (SLM) je jednou z aditivních technologií, které umožňují vyrábět tvarově velmi složité díly. Příkladem takového výrobku jsou porézní lattice struktury, které nacházejí díky svým dobrým mechanickým ...
 • Konstrukční návrh malé stolní kotoučové pily 

  Menšík, Martin
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh malé stolní kotoučové poloprofesionální pily. V první části této práce je popsána problematika stolních kotoučových pil. Druhá část práce je věnována průzkumu trhu s kotoučovými ...
 • Turbodmychadla v motorsportu 

  Chovanec, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím turbodmychadel v motorsportu, nejmodernějšími použitými technologiemi a regulacemi pro jednotlivé soutěže. Dále porovnáním technologií použitých vzhledem k civilnímu užití.
 • 2-D externí aerodynamika tělesa nestandardního tvaru 

  Mohyla, Daniel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu jevu proudění kapaliny kolem válcové tyče v 2-D prostoru za využití metodiky výpočtové dynamiky tekutin (CFD) s populárními modely turbulence k- SST and k- SSTSAS. První část ...
 • Sestavení technologického procesu pro součást "převodovka" 

  Hoffmann, Jiří
  Cílem bakalářské práce je sestavení technologického procesu na výrobu součásti skříně převodovky. Hlavním bodem je vypracování technologického postupu s volbou vhodných nástrojů na obrobení odlitku. Dále sestavení NC ...
 • Asistenční systémy těžkých nákladních vozidel 

  Slepánek, David
  Tato bakalářská práce se zabývá asistenčními systémy těžkých nákladních vozidel. V první části je čtenář seznámen jak se základním rozdělením asistenčních systémů, tak i s jejich funkcí a využitím. Dále se práce podrobněji ...
 • Postup stanovení zbytkové únavové životnosti vlakové nápravy 

  Scholz, David
  Cílem bakalářské práce je představit způsoby výpočtu zbytkové únavové životnosti vlakové nápravy jdoucí nad rámec mezinárodních norem. Tyto postupy jsou vyžadovány provozovateli pro zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy. ...
 • Výroba pískových forem a jader pro odlévání 

  Katrňák, Jiří
  Bakalářská práce popisuje jednotlivé metody výroby pískových forem a jader ve slévárenství a základní pojmy spojené s touto problematikou. Vzhledem k velkému množství způsobů výroby jsou popsány metody základní a dnes ...
 • Nové aspekty svařování metodou MIG/MAG 

  Minich, Marek
  Bakalářská práce pojednává o svařování metodou MIG/MAG a metodami z ní vycházející. Těmito metodami jsou CMT a CMT Advanced, které jsou v současné době nadále zdokonalovány. Jsou zde popsány jejich principy, výhody, využití ...
 • Rešeršní studie zubních implantátů zaváděných do horní čelisti 

  Navrátilová, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena řešeršní studii zubních implantátu v horní čelisti. Horní čelist je specifická kvalitou kostní tkáně a množstvím prostoru, který poskytuje pro im- plantaci. Práce uvádí možné problémy při ...
 • Použití biogenních jádrových pojiv při výrobě odlitků pro automobilový průmysl 

  Vymyslický, Jakub
  Tato práce se zabývá slévárenskými pojivy a je úzce zaměřena na biogenní pojiva použitelná při výrobě odlitků pro automobilový průmysl. V úvodní části práce je vypracován stručný přehled všech formovacích a jádrových směsí ...
 • Optimalizace konstrukce a kvality tisku na stavebnicové 3D tiskárně 

  Slíva, Jakub
  Práce si klade za cíl výběr vhodné 3D tiskárny pro domácí použití. Na této tiskárně poté bude provedena optimalizace tisku takovým způsobem, aby bylo dosaženo uspokojivé kvality tištěných součástí. Pro tiskárnu budou ...
 • Mazací okruh turbodmychadla Formule Student 

  Novotný, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá mazáním ložiskové skříně turbodmychadla. V první části se práce věnuje rešerši způsobům mazání ložiskové skříně, přičemž jsou popsány součásti tohoto systému a způsob distribuce maziva. Další ...