Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zdroje atomů uhlíku pro přípravu grafenových vrstev v UHV 

    Čalkovský, Vojtěch
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem atomárního zdroje uhlíku pro přípravu grafenových vrstev v podmínkách ultravysokého vakua. V první části je stručně popsána problematika růstu epitaxních vrstev, teorie atomárních ...